Biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny dla klas I-VI na wykonanie ilustracji do książek Wandy Chotomskiej

 

 

 

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny dla klas I-VI na wykonanie  ilustracji do książek Wandy Chotomskiej

I. Cele konkursu:

  1. Pogłębianie wśród uczniów wiedzy ze znajomości książek Wandy Chotomskiej.
  2. Poznanie laureatki Orderu Uśmiechu.

3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności uczniów.

II. Zasady konkursu:

1.Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-6 .

2. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną w formacie  A-4 lub  A-3 .

3. Technika wykonania dowolna .

4. Prace należy składać do dnia  24.05.2016 do biblioteki szkolnej.

5. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

 

Zapraszam do udziału

Danuta Barycka-Kamler