„Cały Wrocław czyta” – Przedszkole

Zadania Przedszkola nr 30 „Bajlandia” w ramach akcji „Cały Wrocław czyta” w 2014/2015r.:

 • Tworzenie „bajecznych ławeczek” w szkołach i przedszkolach, organizowanie wokół ławeczek/ półek/ skrzyneczek imprez czytelniczych, propagowanie idei uwalniania książek wśród dorosłych,
 • Współpraca przedszkola, szkolnej zerówki z biblioteką szkolną i miejską oraz z innymi instytucjami służącymi propagowaniu czytelnictwa,
 • Opieka nad 12 miejskimi skrzynkami (uaktualnienie miejsc, terminów i placówek): zasilanie skrzynek książkami: opisanymi, obklejonymi i opieczętowanymi, imprezy czytelnicze, kulturalne przy skrzynkach.
 • Włączenie się do kampanii czytelniczej poprzez np. nagłaśnianie, umieszczenia na stronach internetowych placówek i wysyłanie do mediów w wersji elektronicznej materiałów promocyjnych, aktywne uczestniczenie w imprezach czytelniczych, tworzenie własnych imprez, uroczystości, akcji czytelniczych
 • Konkurs „Kulturalny Wrocław w oczach dzieci“: zdjęcia, rysunki, komiksy, wlepki, graffiti, opisy literackie (proza, poezja do 1 strony A4) miejsc we Wrocławiu, do których dzieci chętnie przychodzą, chętnie odpoczywają, które chcą zareklamować – zebranie materiałów do publikacji (do końca listopada 2014r. więcej: Informacje – SP 78 im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu
 • Finał akcji CWC 2014r.: w ramach Targów Dobrej Książki 4 grudnia 2014r. godzina 12.00 Hala Dworca Głównego: Idea: „Pożeracze Książek“, czyli wrocławskie stwory i potwory, które żyją dzięki książkom. Uświetnimy tym samym otrzymany tytuł: Wrocław Światową Stolicą Książki 2016. Poza barwnym korowodem planujemy rozdanie nagród dla najlepszych placówek i inne atrakcje. Mile widziane pomysły na małe przedstawienie lub happening, które uświetnią Targi. Patronem pomysłu będzie Szkoła Podstawowa Nr 107, która wymyśliła konkurs „Pożeracze Książek“.

W ramach akcji „Cały Wrocław czyta” w naszej placówce powinny być podejmowane (poza powyższymi) następujące działania:

–                 powstanie „bajecznych półeczek” w budynkach placówki

–                 wypożyczanie pozycji z literatury dla dzieci z „bajecznych półeczek” (regulamin poniżej)

–                 spotkania z autorami książek dla dzieci,

–                  kiermasz książki,

–                  czytanie bajek przez rodziców, zaproszonych gości oraz wolontariuszy,

–                  udział w teatrzykach na terenie przedszkola i nie tylko,

–                 tworzenie przez dzieci i rodziców wierszyków, rymowanek do różnorodnych konkursów

–                 zbiórka książek zasilających biblioteczki w salach oraz „bajkowe półeczki”,

–                  współpraca ze Szkolną Biblioteką oraz Miejską Biblioteką Publiczną

–                 uczestnictwo w różnorodnych konkursach szerzących czytelnictwo oraz prezentujących umiejętności językowych i twórczych dzieci

–                  systematyczne czytanie dzieciom bajek, legend, baśni, wierszy…

–                 oraz inne działania, związane z szerzeniem czytelnictwa, które przyjdą dzieciom, nauczycielom oraz rodzicom do głowy

–                 najbliższa skrzynka, którą możemy zasilać książkami znajduje się na Rynku,

–                 więcej na stronie:  http://www.wroclaw.pl/caly-wroclaw-czyta,

–                 koordynatorem akcji jest Anna Padewska, osoby współpracujące: pl. Muzealny: Paulina Sarnecka, zerówki: Agnieszka Prońko

–                 w akcji biorą udział wszystkie grupy przedszkolne i zerówkowe

–                 sprawozdanie z działań na półrocze i na koniec roku każda grupa kieruje do Anny Padewskiej (terminy będą podane później).

REGULAMIN

Wypożyczania książek z “bajecznej półeczki” 

1.    Z książek znajdujących się w na naszej „bajecznej półeczce” mogą korzystać wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 30 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 13 we Wrocławiu, pl. Muzealny 20.

2.    Jednorazowo można wypożyczać 1 – 2 książki na okres jednego tygodnia.

3.    Z książkami obchodzimy się starannie, a dostrzeżone uszkodzenia naprawiamy.

4.    Troskę o wypożyczone lub przeglądane książki powierzamy dzieciom, a szczególnie rodzicom.

5.    Koordynatorem pracy ławeczki czytelniczej jest nauczycielka grupy III (pl. Legionów) – p. Anna Padewska

6.    Książki można czytać, przeglądać na miejscu lub wypożyczać do domu

7.    Wypożyczając książkę należy wpisać do „zeszytu wypożyczeń”: tytuł książki, datę wypożyczenia oraz imię i wypożyczającego książkę dziecka.

8.    Zeszyt wypożyczeń znajduje się na górnej półce „bajecznej półeczki”.

9.    Osoby chcące wzbogacić nasz księgozbiór przynoszone książki dostarczają do p. Anny Padewskiej.

10. Zachęcamy do czytania książek oraz wzbogacania „bajecznej półeczki”.

CAŁY WROCŁAW CZYTA

Dzieci od najmłodszych lat przejawiają zaciekawienie książką. Ma ono różny charakter i zależne jest między innymi od rozwoju psychicznego i wieku dziecka. Proces kształtowania postaw rozpoczyna się bardzo wcześnie i należy już od najmłodszych lat kształcić u dzieci nawyk sięgania po książkę. Literatura dostarcza dziecku ciekawych przeżyć, rozwija wyobraźnię, kształtuje umiejętność współżycia z ludźmi. Poprzez kontakt
z książką świat dziecka staje się bardziej urozmaicony i kolorowy.

Dlatego też od bieżącego roku szkolnego Przedszkole nr 30 „Bajlandia” uczestniczy w projekcie CAŁY WROCŁAW CZYTA.

Projekt jest skierowany do wrocławian i wszystkich placówek edukacyjnych Wrocławia, które uczestniczyły lub chcą uczestniczyć w akcji „Cały Wrocław czyta”. Jego zadaniem jest podnoszenie kompetencji czytelniczych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw związanych z edukacją alternatywną: kreatywność, oryginalność i nietuzinkowość w postrzeganiu szkoły XXI wieku.

Ideą projektu jest stawianie na terenie miasta oficjalnych skrzyneczek do bookcriossingu oraz  stworzenie na terenie placówek przez dzieci i młodzież  tzw. „bajecznych ławeczek”, które służyć będą akcjom czytelniczym, działaniom artystycznym
i bookcrossingowi.

Cel akcji i projektu:

 • promocja Wrocławia, jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016
  w kontekście  rozwijania  i propagowania idei czytania wśród dzieci i młodzieży
  w Polsce i w Europie.
 • propagowanie idei czytania wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta
  w ramach akcji „Cały Wrocław czyta”,
 • integracja mieszkańców Wrocławia wokół „bajecznych ławeczek”,
 • odkrywanie przez dzieci i młodzież ciekawych, oryginalnych miejsc na kulturalnej mapie miasta, które służyć będą popularyzacji czytania.

Zachęcajmy dzieci do korzystania z książek i czytajmy im jak najwięcej.