Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 we Wrocławiu pl. Muzealny 20, zatrudni nauczycieli czynnych zawodowo lub osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne na czas trwania egzaminów ósmoklasisty w godzinach od 7.00- 15.00:

Egzamin Ósmoklasisty :

15.04.2019 r.-   język polski – zatrudnimy nauczycieli nieuczących języka polskiego – 8 nauczycieli

16.04.2019 r. – matematyka zatrudnimy nauczycieli nieuczących matematyki – 8 nauczycieli

17.04.2019 r.–  język obcy nowożytny – zatrudnimy nauczycieli nieuczących języka angielskiego – 14 nauczycieli

 

Nauczyciele powinni okazać się aktualnymi badaniami lekarskimi, aktualną  książeczką zdrowia i zaświadczeniem o niekaralności.