„Gdy o zęby swoje dbasz – zawsze piękny uśmiech masz”

W ramach pracy Zespołu Do Spraw Promocji Zdrowia 
w dniach 17.03.2014 do 28.03.2014 odbędą się działania pod hasłem: 
„Gdy o zęby swoje dbasz – zawsze piękny uśmiech masz”.
Cel główny programu
Kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 13 dotyczących dbałości o higienę jamy ustnej.
Cele szczegółowe:
Poprawa świadomości uczniów i ich  rodziców dotyczącej konieczności regularnego  dbania o zęby.
Propagowanie zdrowej diety.
Poprawa stanu higieny jamy ustnej wśród uczniów naszej szkoły.
Promocja talentów plastycznych  i literackich uczniów naszej szkoły.
Zachęcanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy.
Lp ZADANIE REALIZATORZY ODPOWIEDZIALNI TERMIN MIEJSCE
1 Zajęcia edukacyjne  na lekcjach kształcenia zintegrowanego, lekcjach wychowawczych dotyczące higieny jamy ustnej oraz zdrowego odżywiania. Wychowawcy klas I – VI, oddziałów przedszkolnych, wychowawcy świetlicy, nauczyciel przyrody p. A. Hasiuk 17- 29.03 klasy lekcyjne
2 Projekcja filmów „Doktor Ząbek”, „Adibu- dlaczego bolą zęby”dla klas I J. Wiśniewska J. Wiśniewska 17.03 sala 30
3 Projekcja filmów edukacyjnych „Przejaciele na tropie zdrowych zębów” i „Adibu- dlaczego bolą zęby” dla kl. II J. Wiśniewska J. Wiśniewska 19.03 sala 30
4 Pisemny konkurs konkurs wiedzy na temat zdrowego trybu życia kl. III Wychowawcy kl. III J. Wiśniewska 18.03 klasy lekcyjne
5 Wykonanie prac plastycznych „Wizyta u doktora Ząbka”- klasy I i oddziały przedszkolne. Wychowawcy kl.I  i oddziałów przedszkolnych p. A. Hasiuk do 21.03 klasy lekcyjne
6 Konkurs plastyczny  „Zdrowe zęby – piękny uśmiech”  kl. I, II Wychowawcy kl. II J. Wiśniewska do 21.03 klasy lekcyjne
7 Konkurs plastyczny  „Co należy jeść, aby zdrowe zęby mieć?” kl. III Wychowawcy kl. III p. A. Hasiuk do 21.03 klasy lekcyjne
8 Wykonanie prac pisemnych „Rozmowa ze stomatologiem” (forma dialogu), kl. IV Nauczyciele poloniści kl. IV p. A . Michalska do 27.03 klasy lekcyjne
9 Udział  uczniów w akcji  fluoryzacji zębów. kl.I- III  Pielęgniarka szkolna Pielęgniarka szkolna cały rok gabinet pielęgniarki
10 Pokaz prawidłowego sposobu szczotkowania zębów, kl. I- III Pielęgniarka szkolna Pielęgniarka szkolna 17- 21.03 klasy lekcyjne
11 Gazetka pedagogizująca na temat higieny jamy ustnej p. J. Wiśniewska
p. B.Butkiewicz
p. J. Wiśniewska
p. B.Butkiewicz
do 17.03 tablica rozkładana – parter
12 Zorganizowanie wystawy prac plastycznych i pisemnych. p. J. Wiśniewska
p. A. Hasiuk
p. A . Michalska
p. J. Wiśniewska
p. A. Hasiuk
p. A . Michalska
do 28.03

 

 

 

 

 

Zespół Do Spraw Promocji Zdrowia