W związku ze zmianą organizacji pracy przedszkola w okresie wakacyjnym informujemy rodziców,
że przerwa wakacyjna dla dzieci uczęszczających do grup w budynku przy pl. Legionów 7-8 oraz grupy z budynku SP 67 jest zaplanowana na m-c lipiec 2018.

Przerwa wakacyjna dla dzieci uczęszczających do grup w budynku przy pl.Muzealnym 13a jest zaplanowana na m-c sierpień 2018.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o planowanie urlopów w w/w terminach.

W uzasadnionych wypadkach prosimy o zgłoszenie u nauczycielek grup konieczności korzystania z pobytu dziecka w przedszkolu zastępczym w trakcie przerwy wakacyjnej.