logoSP67
budynek-SP67Budynek szkoły położony jest w centrum miasta (możliwy dojazd autobusami oraz tramwajami: 31, 32.
Budynek ma 3 kondygnacje: parter, I piętro i II piętro. Brak wind i podjazdów.
Od września 2013r. jedna z klas pierwszych realizuje autorski program w zakresie wychowania fizycznego, polegający na wprowadzeniu wielu zajęć ogólnorozwojowych. Decyzją Departamentu Edukacji  z dnia 14 lipca 2015r. dodatkowymi godzinami z wychowania fizycznego objęte będą wszystkie klasy pierwsze.
W roku szkolnym 2015/2016 planowane są 3 klasy pierwsze. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. Średnia ilość dzieci w oddziale 20 – 23 osoby.
Świetlica jest czynna od 700 do 1700, w dniu zebrań i konsultacji do godz.1800.
W szkole jest stołówka, obiady gotowane są na miejscu.
Dzieci oddziału przedszkolnego, czyli popularnej „zerówki” uczestniczą w bezpłatnych zajęciach z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, religii.
Uczniowie wszystkich klas biorą udział w konkursach, zabawach i uroczystościach organizowanych przez szkołę. Mają też możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych profilowanych, np.: basketmania, szachy, warcaby. Organizowane są białe i zielone szkoły, półkolonie letnie i zimowe.
W szkole jest zapewniona opieka średniego personelu medycznego dwa razy w tygodniu.
Pedagog jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin.
Do dyspozycji uczniów jest biblioteka z zapleczem multimedialnym i dostępem do Internetu. Pracownie: językowa, informatyczna, artystyczna. Sale są wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W oddziałach IV-VI są klasy sportowe o profilu koszykarskim. Uczniowie trzykrotnie zdobyli tytuł Mistrza Polski w turnieju szkół podstawowych. Uczniowie z tych klas uczęszczają na basen, łyżwy, rolki. Uczniowie z klas trzecich chodzą na basen.
Szkoła realizuje innowację pedagogiczną – programową w zakresie: wychowania fizycznego, a także metodyczno-organizacyjną w zakresie realizacji podstawy programowej w klasach I-VI. Uczniowie biorą udział w projektach unijnych, miejskich, m.in. Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej, Indywidualizacja Procesu Nauczania w klasach I-III oraz Szkoła w Mieście. W ramach tego ostatniego projektu uczniowie mają możliwość wstępu i odbycia zajęć m.in. w Ossolineum, ZOO, Muzeum Człowieka, Architektury, Humanitarium, Radio Wrocław, Teatr Polski. Podstawa programowa jest realizowana m.in. poprzez udział uczniów w warsztatach muzycznych, teatralnych, ekonomicznych, filozoficznych.

Współpracujemy z wrocławskimi uczelniami wyższymi, m.in. z Dolnośląską Szkołą Wyższą, Kolegium Nauczycielskim, Akademią Muzyczną, Uniwersytetem Ekonomicznym.
Na terenie całej placówki jest monitoring. Szkoła jest kameralna – uczniowie nie są u nas anonimowi.

historiaSP67

Historia

Szkoła Podstawowa nr 67 istnieje od 1969 roku. Została wybudowana na gruzach Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych.
Od 20 lat jest organizatorem Miejskiego Turnieju Mitologicznego dla uczniów klas V oraz Miejskiego Konkursu „Asy z III Klasy”. Autorami tych projektów są nauczyciele szkoły.
Uchwałą Nr XXIX/661/12 Rady Miasta Wrocławia z dnia 5 lipca 2012 r. została włączona w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 13.