Dla rodziców

W Szkole Podstawowej Nr 67
ustalono dni wolne do odpracowania:

za dzień wolny  31 października 2016r pracujemy
w dniu 5 listopada 2016r.

za dzień wolny 2 maja 2017r. pracujemy
w dniu 3 czerwca 2017r.

dzień 14 października 2016r.
jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Rada Rodziców SP67  – otwórz

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców przy SP 67:

66 1020 5242 0000 2902 0018 6627

 

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców przy P 30:

67 1240 6670 1111 0010 3680 3816

(konto jest także dla tzw. zerówek O_P oraz O_SP)


 

 Numer konta bankowego na wpłaty za obiady wydawane w szkole:

91 1020 5226 0000 6702 0419 1698 

Numer konta bankowego na wpłaty za pobyt i żywienie w przedszkolu:

39 1020 5226 0000 6402 0419 1714