Wznowienie funkcjonowania Przedszkola nr 30 oraz oddziału przedszkolnego w SP67 – 11.05.2020r.

Informuję, że z dniem 11.05.2020r. wznawiamy funkcjonowanie Przedszkola nr 30 oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 67.

Warunki przyjęcia od 11.05.2020r. dzieci regulują:

W pierwszej kolejności zapewniamy opiekę dzieciom, zgodnie
z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia z dnia 06.05.2020r., czyli

– pracowników systemu ochrony zdrowia,
służb mundurowych,
pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz utrzymaniem miasta.

Rodziców przyprowadzających dzieci do opieki proszę by mieli ze sobą wypełnione oświadczenia :