Daj Mai 1% swojego podatku:

(pozycja 123) Nr KRS 0000303590

(pozycja 125) Cel szczegółowy: Maja Kasierska (240-174)

DZIĘKUJEMY!!!!

MAJKA_v2a