Drodzy rodzice, zapraszamy na pierwsze zebranie z wychowawcami grup:

pl.Muzealny:
Grupa I – 04.09 o godz. 15:30
Grupa II – 03.09 godz. 15:30
Grupa III – 04.09 godz 15:30
Grupa IV- 03.09 godz 15:30

pl.Legionów
Grupa I – 03.09 godz. 16:00
Grupa II – 03.09 godz. 15:30
Grupa III – 04.09 godz 15:30