Strona główna

 

Organizacja pracy od 19.04 do 23.04.2021r.

Dzień dobry,

Drodzy Rodzice, Szanowni Opiekunowie.
Już od przeszło roku zmagamy się w kraju z ekstremalnie trudną sytuacją epidemiczną. Burzy ona codzienną działalność wielu dziedzin życia, a placówek edukacyjnych w sposób szczególny. Mamy świadomość, że to temat wyjątkowo problematyczny i dla nas, i dla Was, destabilizujący funkcjonowanie Waszych rodzin.
Od najbliższego poniedziałku, 19 kwietnia 2021r., zaczną nas obowiązywać wytyczne wprowadzone przez polski rząd. W związku z powyższym po raz kolejny jesteśmy zmuszeni wprowadzić korekty w naszym wspólnym życiu. To okoliczności mocno uciążliwe, jednak nie pozostaje nam nic innego, jak zastosować się do wytycznych i prosić Was o zrozumienie oraz współpracę.
Od poniedziałku będziemy pracować w następującym reżimie i według poniższych reguł:
1. Na wniosek rodziców dzieci:
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci, których rodzice są pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub pracownikami przedsiębiorstw związanych z utrzymaniem miasta dyrektor zorganizuje zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której uczęszczają te dzieci.
2. Jeżeli zgodnie z Rozporządzeniem MEN przysługuje Państwu opieka nad dzieckiem, proszę o wypełnienie wniosku zgodnie z załączonym wzorem i złożenie w formie elektronicznej na adres sekretariatu.

Proszę Państwa o odpowiedzialne podejmowanie decyzji.
Z życzeniami zdrowia
K i n g a  S k i b a
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
we Wrocławiu

SP zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-Prezydenta-Wroclawia

Rozporządzenie MEiN

 

RÓŻOWA SKRZYNECZKA”

Kilka miesięcy temu różowe skrzyneczki z artykułami higienicznymi dla kobiet zostały zamontowane w kilku punktach Wrocławia. Teraz pojawiły się także w naszej szkole.

Akcja wiąże się z powszechnym dostępem do bezpłatnych środków higieny osobistej na czas menstruacji w przestrzeni publicznej.

Inicjatywa „Różowa skrzyneczka” powstała we Wrocławiu, jej organizatorkami są Adrianna Klimaszewska, Bożena Powaga i Lucyna Cwiach. Wspierana przez miasto akcja zakłada zwiększenie dostępności artykułów higienicznych potrzebnych w czasie menstruacji. Brak łatwego dostępu do tego typu środków stanowi dużą przeszkodę dla codziennego funkcjonowania kobiet i dziewczynek. Szczególnie mocno uderza on w uczące się dziewczęta, które niejednokrotnie są zmuszone do rezygnacji z zajęć szkolnych. Szafki te będą czekały na powrót dziewcząt do szkół, a po powrocie zapewnią im komfort fizyczny i psychiczny oraz będą wsparciem materialnym dla rodziny.

Cieszymy się, że dziewczynki będą czuły się bezpiecznie mając świadomość dostępu do środków higienicznych w najtrudniejszych dla nich dniach.

Z pozdrowieniami
dyrektor ZS-P nr 13 Kinga Skiba


Konkurs plastyczny na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną został rozstrzygnięty. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi, uwrażliwienie uczniów na wartość sztuk plastycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz manualnych.

 Jury starało się bardzo wnikliwie i rzetelnie ocenić prace, biorąc pod uwagę samodzielność oraz estetykę wykonania, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą, a także umiejętność korzystania z materiałów plastycznych w kontekście tematyki konkursu.

Komisja konkursowa nagrodziła 

W kategorii klas 4-5  

I MIEJSCE-Maja Sułkowska kl. 5a

oraz Helena Ślipiec kl. 5a

II miejsce- Maja Lisowska kl.4b

III miejsce Anastazja Prokopiuk kl.4b, Laura Nowak kl. 4b i Dawid Żerdziński kl.4b

W kategorii klas 6-8

II miejsce -Barbara Wągiel

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom zaangażowanie, kreatywność i poświęcony czas. 

Gratulujemy!

Katarzyna Hamerska-Cieślak i Elżbieta Janutka


„[…] Moja wierna mowo,
może to jednak ja muszę ciebie ratować.
Więc będę dalej stawiać przed tobą miseczki z kolorami
jasnymi i czystymi jeżeli to możliwe,
bo w nieszczęściu potrzebny jakiś ład czy piękno”. Cz. Miłosz 

Tak obchodziliśmy
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
W NASZEJ SZKOLE 

W tym ważnym dniu uczniowie wzięli udział w konkursach, zabawach
i grach językowych oraz wykonali  bardzo ciekawe prace plastyczne.
Dziękujemy za Waszą kreatywność!
Uczniowie klas ósmych wykonali prace, na których umieścili synonimy, frazeologizmy,
słowa z trudnością ortograficzną, oraz te, których  znaczenie czasami sprawia nam kłopot.          Wzięli także udział w szkolnym konkursie  „JESTEM MIŁOŚNIKIEM POPRAWNEJ POLSZCZYZNY” . Wyniki już wkrótce 🙂

Tematy prac konkursowych: kl.IV-„Ortografia na wesoło”, kl.V
„Jak widzimy frazeologizmy”,
kl.VI „Zdanie można namalować”, kl.VII a -test „Poprawnie mówię i piszę” najlepiej napisali: Michalina M., Agata D., Maurycy O.

Drodzy Rodzice, jest piękna, wiosenna pogoda, jednak nasz pobyt w przedszkolnym ogrodzie jest uzależniony od wskazań na stronie:

Jakość powietrza we Wrocławiu

zapraszamy do kontrolowania stanu powietrza.


 

POWRÓT DO SZKOŁY KLAS 1-3 od 18 stycznia 2021 r.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

od 18 stycznia 2021 uczniowie klas 1-3 rozpoczynają naukę stacjonarną
w obostrzeniach sanitarnych ogłoszonych przez MZ, GIS oraz MENiN.

Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych

Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami i wyposażenie dzieci
w i indywidualne środki ochrony do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły.

Informujemy, że został opracowany indywidualny harmonogram tygodnia osobno dla danej klasy. Organizacja pracy przewiduje zbiorczą salę świetlicową w godzinach 7.00 – 9.30 – następnie uczniowie przechodzą do swoich sal, w których mają lekcje oraz przebywają do czasu odbioru przez rodziców – wg. załączonego planu.

Plan 1-3 – od 18_01_2021 v

PLAN LEKCJI KLAS 1-3

Proszę, by w poniedziałek 18.01.2021r. uczniowie przynieśli do szkoły książki, ćwiczenia i zeszyty do: edukacji wczesnoszkolnej – część aktualna, języka angielskiego, religii, przybory szkolne. Przybory i podręczniki po skończonych lekcjach uczniowie pozostawiają w szkole.

Harmonogram dnia dla klas uwzględnia zajęcia dydaktyczne (lekcje), czas na posiłki, czas na odrobienie lekcji dla uczniów pozostających w świetlicy. Każda klasa ma wydzieloną osobną salę do pobytu dziennego.

Dla skutecznej komunikacji nauczycieli z rodzicami/opiekunami uczniów prosimy o uaktualnienie numerów telefonów. Proszę także o codzienne kontrolowanie poczty w dzienniku Librus.

Wszystkie sprawy administracyjne proszę załatwiać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 71 798 69 19.


 

Cyprian Kamil Norwid, „Opłatek” 

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie[…]”. 

Z podziękowaniami i życzeniami  najpiękniejszych myśli i uczuć, wszechogarniającego dobra i piękna 
i nadziei na to, że znowu się zmieni „oblicze człowieka i świata”. 

 


 

Gdy pytasz mnie czym Ojczyzna jest odpowiem:
Czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie,
Czyś widział Wawel, komnaty, krużganki,
Miejsca gdzie przeszłość dodaje Ci sił
Z tej historii wielkiej, dumnej,
Z władzy mocnej i rozumnej
Czerpiesz dzisiaj wiarę, w kraju dobry los
Króla dzwon, co kraj przenika,
Mowa Skargi, wzrok Stańczyka
Przeszłość wielka wzniosła to Ojczyzna twa
To Ojczyzna twa

Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych
W uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych
Wypełnia place, ulice i domy
Znajomy zgiełk – twoja mowa co lśni
Pięknem wierszy Mickiewicza,
Powieściami Sienkiewicza
Z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą
Mądre bajki Krasickiego,
Poematy Słowackiego
Przeżyć twych bogactwo to Ojczyzna twa
To Ojczyzna twa

M. Grechuta, Ojczyzna

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SP67 na czas pandemii
LIST  DO RODZICÓW 

Karta charakterystyki płynu stosowanego w ZSP 13 do dezynfekcji: