ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna- 23-31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe- 28 stycznia-10  lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna- 18- 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych – 21 czerwca 2019 r.

 

Zebrania i konsultacje:

11, 12 września 2018 r. – zebranie

06 listopada 2018 r. – konsultacje    godz. 16.30- 18.30

11, 12 grudnia  2018 r. – zebranie ( propozycja klasyfikacji)  godz. 17.00

22, 23  stycznia 2019 r. – zebranie  godz. 17.00

12 marca 2019 r. – konsultacje   godz. 16.30- 18.30

14, 15 maja 2019 r. – zebranie ( propozycja klasyfikacji)  godz. 17.00

 

Dni do odpracowania:

02 listopada 2018 r. – odpracowany 17 listopada 2018 r.

02 maja 2019 r. – odpracowany 16 marca 2019 r.