Biblioteka

„Kto czyta książki, żyje podwójnie.”
/Umberto Eco/

13_sposobów_na_zachęcanie_dziecka_do_czytania

Bibliotekarz mgr Danuta Barycka-Kamler

BIBLIOTEKA  CZYNNA JEST:

DZIEŃ GODZINA
poniedziałek 8:00 – 14:00
wtorek 10:00 –16.00
środa 8.30 – 12.30

godziny biblioteczne
12.30 – 14.30

czwartek 9:00 – 15:00
piątek 8:00 –14.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Regulamin biblioteki dostępny w formacie PDF: regulamin biblioteki

I. Prawa i warunki korzystania ze zbiorów

 1. Biblioteka udostępnia zbiory bezpłatnie.
 2. Z księgozbioru mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
 4. Księgozbiór podręczny udostępnia się na miejscu.
 5. Wypożyczalnia udostępnia zbiory od 10.09. do 10.06. każdego roku szkolnego.

II. Wypożyczanie książek

 1. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeni.
 2. Książki można wypożyczać na 1 miesiąc.
 3. Książki naukowe dostępne są tylko w czytelni.
 4. Czytelnik może przedłużyć czas wypożyczenia określonej pozycji pod warunkiem okazania książki i upewnienia się, że nie oczekują na nią inni czytelnicy.
 5. Czytelnik może sprawdzić dostępność poszukiwanej pozycji w Katalogu Biblioteki Szkolnej, dostępnym na stronie Wrocławskiej Edukacji zakładka: Biblioteki katalogwww.edu.wroclaw.pl.
 6. Prawo autorskie w bibliotece pozwala na sporządzenie kopii dokumentów w celach dydaktycznych – Ustawa z dn.04.02.1994 r. o prawie autorskim ogłoszona w Dzienniku Ustaw nr24, poz.83.
 7. Osobom, które nie rozliczyły się z biblioteką na koniec roku szkolnego, wstrzymuje się prawo wypożyczania do momentu uregulowania zaległości.
 8. W przypadku zagubienia wypożyczonej książki czytelnik jest zobowiązany odkupić identyczną pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza, której data wydania nie przekracza dwóch lat od daty zgubienia.

III. Czytelnicy mają obowiązek:

 1. Chronić wypożyczone książki przed zniszczeniem
 2. Wszystkie wypożyczone materiały należy oddać w określonym terminie.
 3. Przestrzegać regulaminu biblioteki.

IV. Czytelnia

 1. Pierwszeństwo w korzystaniu z czytelni mają osoby szukające informacji w celach edukacyjnych.
 2. Czytelnik zobowiązany jest zachować się tak, aby nie przeszkadzać innym (np. nie prowadzi głośnych rozmów, nie korzysta z telefonu komórkowego, nie je).
 3. Nauczyciel korzystający ze zbiorów księgozbioru podręcznego w czasie lekcji winien zwrócić materiały w tym samym dniu.