KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 WE WROCŁAWIU Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13 września 2018 r. na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 22 marca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.186 poz. 649) ustalony zostaje kalendarz roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 67 we Wrocławiu  28 sierpnia – wtorek […]

Wrocław Światową Stolicą Książki 2016

Wrocław Światową Stolicą Książki 2016 Projekt działań bibliotek szkolnych Wrocławia wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży grudzień 2014 – grudzień 2015                                                     „Czytajmy razem” Cele projektu: Podnoszenie kompetencji czytelniczych […]