Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13
we Wrocławiu przyjmie
natychmiast do zakończenia zajęć dydaktycznych:

  • nauczyciela matematyki i informatyki – 18 godzin tygodniowo

CV proszę składać w sekretariacie.