dla ósmoklasistów

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. przedstawia się następująco:

  •  21 kwietnia  2020 – język polski

  •  22 kwietnia 2020 –  matematyka

  • 23 kwietnia 2020 – język obcy nowożytny

– pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
– drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
– trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut.

Jeżeli z jakiegoś powodu uczeń nie będzie mógł pisać egzaminu w terminie głównym w kwietniu, CKE przygotowała harmonogram egzaminu ósmoklasisty w terminach dodatkowych.

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego  przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 
  2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.