List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów_2018 05 18

 

Informujemy, że na stronie CKE pod adresem https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

ukazał się szczegółowy „Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019”.

Zawiera on opisy egzaminów ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, prezentuje  przykładowe  zadania  egzaminacyjne  wraz  z  rozwiązaniami  oraz  wskazuje odniesienie zadań do wymagań podstawy programowej.

Informator zawiera także opis arkusza egzaminacyjnego oraz zasady jego oceniania.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie CKE.