III Festiwal Kultury Europejskiej pt. „Pierścień królowej”

Przedstawiliśmy w języku włoskim małą formę teatralną na temat kultury Włoch, ważnych postaci i symboli włoskich.
Otrzymaliśmy medal – pierścień królowej oraz dyplom dla szkoły.
A to informacja ze strony szkoły nr 119 w której byliśmy:
III Festiwal Kultury Europejskiej pt. „Pierścień królowej” zrealizowany został w ramach projektu DYSLEKTUSIOWE GRANIE jako międzyszkolne wydarzenie artystyczne.
Jego celem było poznanie i poszerzenie wiedzy o kulturze innych narodów, kształtowanie postawy tolerancji, akceptacji innych i siebie, przełamywanie uprzedzeń i stereotypów, popularyzacji literatury dziecięcej.
Bogactwo festiwalu to: pokazy śpiewu, muzyki, tańców narodowych, miniatury teatralne oraz popisy znajomości języka obcego przez uczniów różnych szkół. Ponadto gościliśmy wokalistkę z Hiszpanii panią Veronicę de Guadalupe Lelo de Larrea Mendez. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkę oraz dyplom uczestnictwa. Radości nie było końca.
IMG_2965
IMG_2966
IMG_2967
IMG_2963