Konferencja podsumowująca Wojewódzkie Działania Prewencyjne „ALFA” na terenie Dolnego Śląska

14 września 2017 r. w naszej szkole Szkole odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu pierwszego roku realizacji na terenie województwa dolnośląskiego programu działań prewencyjnych pod nazwą „ALFA. Celem przedsięwzięcia jest edukacja dzieci i młodzieży z zakresu zagrożeń terrorystycznych. Jest, to na terenie kraju pierwszy tego typu projekt realizowany w tak kompleksowy sposób.

Konferencja z udziałem dziennikarzy była okazją do podsumowania rocznych działań realizowanych w ramach projektu. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Ewa Przegoń, przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, oraz uczniowie naszej szkoły.

Program „ALFA” skierowany jest do dzieci i młodzieży woj. dolnośląskiego, jako realizacja założeń Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015 – 2019.

Uczniowie i nauczyciele  naszej szkoły zostali przeszkoleni w zakresie podnoszenia świadomości
i kształtowania pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym .

Projekt odpowiada na jeden z najważniejszych współcześnie problemów – czym jest terroryzm, jakie realne zagrożenia mogą dotyczyć dzieci i młodzieży, a przede wszystkim – co zrobić, jak się zachować, w przypadku, gdy będzie się uczestnikiem zagrożenia terrorystycznego.