Konkursy

 1. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 
  „ KARTKA ŚWIĄTECZNA”

  Świetlica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 13
  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu, pl. Muzealny 20
  serdecznie zaprasza wszystkie dzieci
  z zaprzyjaźnionych świetlic szkolnych do udziału

Regulamin konkursu – pobierz pdf- kartka świąteczna-konkurs


 1. III Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania

  dla uczniów klas I-IV i V-VIII szkół podstawowych

  1. Organizator

  Szkoła Podstawowa nr 82 im. Budowniczych Wrocławia
  ul. Blacharska 13 Wrocław

  1. Data i miejsce konkursu

  26 listopada 2019 r. – klasy I- IV, godz.9.00

  27 listopada 2019 r. – klasy V – VIII, godz. 9.00

  Szkoła Podstawowa nr 82 Wrocław

  III. Cele konkursu

  1. Kształtowanie umiejętności pięknego czytania;
  2. Popularyzacja książek i czytelnictwa;
  3. Budzenie zainteresowania wartościową literaturą,
  4. Nauka rywalizacji w miłej atmosferze,
  5. Rozwijanie wrażliwości na prozę oraz umiejętności odbioru dzieł literackich.
  1. Zasady uczestnictwa

  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z miasta Wrocławia. Warunkiem przystąpienia jest złożenie załączonego zgłoszenia osobiście w SP82 lub przesłanie e-mailem na adres konkurspieknegoczytania.sp82@gmail.com do 19 listopada 2019 r. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie zostaną uwzględnione.

  Każda szkoła może wytypować maksymalnie jednego ucznia z klas I – IV

  i jednego ucznia z klas V – VIII.

  Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

  • Klasy I – IV
  • Klasy V-VIII
  1. Jury

  Nad przebiegiem konkursu czuwa jury powołane przez organizatora.

  1. Kryteria oceny:
  2. Technika czytania (0-5 pkt.): płynność, dykcja, tempo czytania.
  3. Środki artystycznego wyrazu (0-5 pkt.): pauzowanie, tempo, jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy (logiczny), ewentualny gest, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą.
  4. Zachowanie limitu czasu (0-1 pkt)– tekst czytany maksymalnie 2 minuty.

 2. SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ

  Wspólnie z wychowawcami klas I-III oraz nauczycielami języka polskiego zapraszamy  Was do udziału w :

    SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ

   

  Regulamin

  1. Cele konkursu:
  • popularyzowanie poezji patriotycznej,
  • rozwijanie zdolności recytatorskich,
  • zainteresowanie uczniów poezją,
  • prezentacja umiejętności uczniów,
  • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
  1. Zasady uczestnictwa:
  • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII i odbywać się będzie w dwóch kategoriach: klasy I-IV, klasy V-VIII.
  • uczestnicy przygotowują recytację dowolnie wybranego wiersza o tematyce patriotycznej,
  • prezentację utworu warto wzbogacić odpowiednim, odświętnym strojem,
  • zgłoszenia uczniów do konkursu należy kierować do biblioteki szkolnej do dnia 6 XI 2019r.

  Konkurs odbędzie się  14 listopada 2019r. o godz. 11 00  w bibliotece szkolnej.

           III.  Kryteria oceny:

  • dobór tekstu i opanowanie pamięciowe utworu,
  • interpretacja wiersza
  • dykcja (sposób mówienia, poprawność wypowiedzi),
  • ogólny wyraz artystyczny (naturalność wypowiedzi).

       Nagrody i podziękowania.

  • Wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu odbędzie się 21.11.2019 r. o godz.11.00 w bibliotece szkolnej.
  • Laureaci otrzymają nagrody książkowe.
  • Wszyscy uczestnicy – dyplomy uczestnictwa w konkursie.

  Organizatorzy konkursu:

  Danuta Barycka-Kamler

  Jolanta Stochaj-Sawko


 3. ALFIK MATEMATYCZNY

  W środę 27 listopada 2019 odbędzie się ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.
  Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (od klasy 2 do 8). Materiał konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych.
  Udział w konkursie jest płatny i wynosi 9,50zł. Zgłoszenia do nauczyciela matematyki do 20 listopada.


 4. KONKURS „MOLE KSIĄŻKOWE” dla klas 2 – 3
  Biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wrocławiu zaprasza uczniów wrocławskich szkół z klas drugich  i trzecich do udziału w konkursie czytelniczym „Mole książkowe” w ramach akcji CAŁY WROCŁAW CZYTA.

  Pobierz regulamin konkursu pdf


 5. zDolny Ślązak

  REGULAMIN KONKURSÓW dla uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego zDolny Ślązak w roku szkolnym 2019 / 2020 regulamin pdf.
  Zgłoszenia uczniów do 30.09. 2019 r. 
  Koordynatorzy poszczególnych konkursów na etapie szkolnym:

  matematyka – mgr  inż. Małgorzata Tokarek
  fizyka – mgr Ewa Olszowy
  chemia/biologia- mgr Ewa Kwiecińska
  geografia – mgr Jarosław Wołczyński
  język polski – mgr Urszula Krupińska
  historia – mgr Katarzyna Rześniowiecka
  język angielski – mgr Justyna Kołt
 6.           XI WROCŁAWSKI   KONKURS  „POŻERACZE KSIĄŻEK”

  Do Konkursu zaproszeni są uczniowie kl.4-8 ze szkół podstawowych z Wrocławia i województwa dolnośląskiego.

  Konkurs trwa od października 2019 do maja 2020 r.

  Organizatorzy w październiku przesyłają do szkół dwie listy lektur- dla uczniów klas 4-6 i 7-8

regulamin konkursu Pożeracze 2020 [14505]


5. XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ

TERMINY

 •  30 września 2019 – ostatni dzień rejestracji konkursowej
 •  28 października 2019 – 1. etap konkursu;
 • 30 listopada 2019 – wyniki 1. etapu;
 • 7 stycznia 2020 – 2. etap konkursu;
 • 24 lutego 2020 – wyniki 2. etapu konkursu;
 •  maj 2020 – finały ogólnopolskie konkursu;
 • czerwiec 2020 – gala laureatów;
 •  czerwiec 2020 – podsumowanie konkursu, dostarczenie do szkół;
  dyplomów i wyróżnień.

1II. ETAPY KONKURSU – ZADANIA KONKURSOWE
Konkurs składa się z trzech etapów:
 I etap (szkolny) – test jednokrotnego wyboru;
 II etap (szkolny) – korekta językowa krótkiego tekstu;
 III etap (finał ogólnopolski w ośrodku akademickim) – napisanie
opowiadania do historyjki obrazkowej (twórcze pisanie).

Opłata konkursowa za uczennicę/ucznia wynosi 10 zł.

Koordynatorem konkursu w naszej szkole jest – mgr Agnieszka Bober

6. Muzeum Lizaka oraz Zespół Szkół Miejskich
nr 1 w Jaśle
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym: „Mój wymarzony lizak”.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 15 lat.

Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych oraz komputerowych
i przestrzennych) w formacie A4.

Szczegóły i wymogi formalne w Regulaminie konkursu (w załączeniu).

Szkoła lub placówka może przysłać nieograniczoną liczbę prac. 

Gratyfikacje: 

Każdy uczestnik konkursu za wykonaną pracę otrzyma dyplom oraz bezpłatny bilet wstępu do Muzeum Lizaka w Jaśle.

Ponadto w trzech kategoriach wiekowych zostanie przyznana Nagroda Główna, tj:
Bezpłatny wstęp całej grupy/klasy Laureata konkursu do Muzeum Lizaka, połączony z wyrobem własnych lizaków oraz obiadem w restauracji „u Schabińskiej”.

Termin nadsyłania prac: 10.12.2019r.

W załączniku również plakaty informacyjne w formatach A3 i A4. 

Serdecznie zapraszamy!!!

Telefon:  797 334 660
E-mail: kontakt@muzeumlizaka.pl 

http://www.uschabinskiej.pl/muzeum_lizaka.html
https://www.facebook.com/muzeumlizaka/