„Książkowi detektywi :Z jakiej książki pochodzi ten fragment ?”

Zapraszam wszystkich uczniów do udziału w całorocznym konkursie czytelniczym:

Książkowi detektywi :Z jakiej książki pochodzi ten fragment ?”

Na początku każdego miesiąca na tablicy przed biblioteką znajdziecie fragment książki .Jeśli wiecie z jakiej książki on pochodzi to pisemne odpowiedzi przekażcie  do biblioteki szkolnej. Pod koniec roku szkolnego wyłonimy finalistów, którzy zostaną nagrodzeni.