ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Organizacja roku 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017
Święto Niepodległości – dzień wolny
od zajęć
11 listopada 2017
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017
Ostateczny termin wystawiania ocen
na I semestr
3 stycznia 2018
Rada klasyfikacyjna 10 stycznia 2018
Ferie zimowe 15 – 28 stycznia 2018
Rada podsumowująca I semestr 31 stycznia 2018r.
dzień otwarty szkoły
(sobota za 2 maja 2018) 
17 marca 2018r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018r.
Święto Narodowe 1 Maja – dzień wolny
od zajęć
1 maja 2018r.
Dzień wolny odpracowany 17 marca 2018 2 maja 2018r.
Święto Narodowe 3 Maja – dzień wolny
od zajęć
3 maja 2018r.
dzień wolny odpracowany
2 czerwca 2018r
4 maja 2018r.
Boże Ciało – dzień wolny od zajęć 31 maja 2018r.
Święto szkoły – Dzień Patrona
(sobota za 4 maja 2018)
2 czerwca 2018r.
Ostateczny termin wystawiania ocen
na koniec roku
12 czerwca 2018r.
Rada klasyfikacyjna  13 czerwca 2018r.
Koniec roku szkolnego  22 czerwca 2018r.
Rada plenarna  26 czerwca 2018r.