KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 WE WROCŁAWIU

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13 września 2018 r. na podstawie rozporządzenia MEN
z dnia 22 marca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz.U.186 poz. 649) ustalony zostaje kalendarz roku szkolnego 2018/2019
w Szkole Podstawowej nr 67 we Wrocławiu 

28 sierpnia – wtorek

✓ godz. 9.00 – Inauguracyjna Rada Pedagogiczna ZSzP nr 13, sprawozdanie z przeprowadzonych diagnoz w II półroczu 2017/2018

29 sierpnia – środa

✓ godz. 9.00 Zebrania Zespołów Przedmiotowych i Zadaniowych

30 sierpnia – czwartek

✓ godz. 9.00 Zebrania Zespołów Przedmiotowych i Zadaniowych

31 sierpnia – piątek

✓ godz. 9.00 Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone klasyfikacji,

3 września – poniedziałek

✓ godz. 9.00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

7 września – piątek

✓ termin uzupełnienia list i danych osobowych w e-dzienniku i dziennikach grup

13 września – czwartek

✓ Plenarna Rada Pedagogiczna zatwierdzająca Plan Pracy Szkoły, Plan Nadzoru Pedagogicznego

11 września – wtorek

✓ godz. 17.00 zebranie rodziców klas 1-4

12 września – środa

✓ godz. 17.00 zebranie rodziców klas 5-8

21 września – piątek

✓ godz. 17.00 termin oddania ramowych planów nauczania, planów pracy, planów wynikowych planów wychowawczych dla poszczególnych poziomów klasowych i tematyki godzin wychowawczych)

15 października – piątek

✓ Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

15 października – piątek

✓ godz.10.00 pasowanie na ucznia klasy 1 SP

2 listopada – piątek

✓ Zebrania Zespołów Przedmiotowych 4-8 – omówienie wyników diagnoz

2 listopada – piątek

✓ dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

5 – 11 listopada – Tydzień obchodów 100 – lecia odzyskania Niepodległości

✓ Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

6 listopada – wtorek

✓ godz. 16.30 – 18.30 konsultacje klas 1-8

11 listopada – niedziela

✓ Radosna Parada Niepodległości 

19 – 23 listopada – Tydzień Życzliwości

29 listopada – czwartek

✓ dyskoteka andrzejkowa dla klas 4-8

6 grudnia – czwartek

✓ Mikołajki

11 grudnia – wtorek

✓ godz. 17.00 zebranie rodziców klas 1-4

12 grudnia – środa

✓ godz. 17.00 zebranie rodziców klas 5-8

✓ godz. 18.00 licytacja bombek bożonarodzeniowych

11-12 grudnia – środa

✓ Termin poinformowania o przewidywanych ocenach niedostatecznych 

17-21 grudnia (Kiermasz bożonarodzeniowy)

18, 19, 20 grudnia

Próbny egzamin ósmoklasisty

21 grudnia – piątek Jasełka

Klasowe spotkania wigilijne dla klas 1 – 8

22 grudnia – 1 stycznia (poniedziałek) przerwa świąteczna

8-10 stycznia – Biała Szkoła – Morawa

22 stycznia Informowanie rodziców klas 1-3 o ocenie opisowej na 1półrocze
(w ramach zebrań)

22 stycznia – wtorek

✓ godz. 17.00 półroczne zebranie rodziców klas 1-4

23 stycznia – środa

✓ godz. 17.00 półroczne zebranie rodziców klas 5-8

24 stycznia – czwartek

✓ godz. 14.00-16.00 zabawa karnawałowa dla klas 0-3

✓ godz. 16.30-18.30 zabawa karnawałowa dla klas 4-8 

15 stycznia – wtorek

✓ Termin wystawiania ocen

18 stycznia – piątek

✓ Zakończenie 1 półrocza r. szk. 2018/19

21 stycznia – poniedziałek

✓ Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

22 stycznia – wtorek

✓ złożenie sprawozdań za I półrocze

28 stycznia – 10 lutego ferie zimowe

13 lutego – środa

✓ Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w I półroczu 2018/19

12 marca – wtorek

✓ godz. 16.30 – 18.30 konsultacje klas 1-8

21 marca – czwartek Dzień Wiosny – Dzień otwarty SP67 oraz P30

15, 16, 17 kwietnia

Egzamin ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (zajęcia opiekuńcze)

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. Ferie Wielkanocne

26 kwietnia – piątek

✓ Międzyszkolny Turniej Mitologiczny dla klasV

od 15 kwietnia do 30 kwietnia –

✓ spotkania z rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych – przekazanie informacji na temat gotowości szkolnej dzieci

30 kwietnia – wtorek

✓ Uroczysty apel z okazji świąt majowych

1 maja – środa        Święto 1 maja – dzień wolny od zajęć

2 maja – czwartek – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

3 maja – piątek       Święto 3 maja – dzień wolny od zajęć

9 maja – czwartek

✓ Szkolna debata z Rzecznikiem Praw Dziecka

14-15 maja

✓ Termin poinformowania o proponowanych ocenach rocznych (w tym niedostatecznych)

14 maja – wtorek

✓ godz. 17.00 zebranie rodziców klas 1-4

15 maja – środa

✓ godz. 17.00 zebranie rodziców klas 5-8

17 maja – piątek

✓ Międzyszkolny Konkurs „Asy z III klasy”

31 maja – piątek

✓ Festyn z okazji Dnia Dziecka

7 czerwca – piątek  

✓ Wystawienie ocen końcoworocznych

10 czerwca – poniedziałek

✓ Ostateczny termin składania sprawozdań

12 czerwca – środa

✓Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

19 czerwca – środa – pożegnanie klas 8

20 czerwca – czwartek Boże Ciało

21 czerwca – piątek

✓ zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca – 31 sierpnia

✓ wakacje

24 czerwca – poniedziałek – 25 czerwca – wtorek

✓ porządkowanie gabinetów

✓ rozliczenie dokumentacji z pracy szkoły

26 czerwca – środa

✓ godz. 9.00 Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w II półroczu 2018/19

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

Wszystkich Świętych 1 listopada 2018 r. (czwartek)
Święto Niepodległości 11 listopada 2018 r. (niedziela)
Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia (sobota) – 1 stycznia 2019 r. (wtorek)
Nowy Rok 1 stycznia 2019 r. (wtorek)
Trzech Króli 6 stycznia 2019r. (niedziela)
Ferie zimowe 28 stycznia 2019 – 10 lutego 2019
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia (czwartek) – 23 kwietnia 2019r. (wtorek)
Święto pracy 1 maja 2019 (środa)
Święto Konstytucji 3 maja 3 maja 2019 (piątek)
Dzień Dziecka 31 maja 2019 r. (piątek)
Boże Ciało 20 czerwca 2019 r. (czwartek)
Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019
Wakacje 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 listopada
15,16,17 kwietnia – egzaminy ósmoklasisty
2 maja