SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY
w roku szkolnym 2018/2019
L.p. autor programu nazwa programu przedmiot realizowany w klasach nr w SzZPN lata szkolne
1 M. Kwaśniewska,
W. Żaba-Żabińska
Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci . wychowanie przedszkolne 3,4,5 latki ZSP13/1/20167 2017/2018
2 M. Kędra Doświadczanie świata, edukacja wczesnoszkolna.Program nauczania dla I etapu kształcenia edukacja wczesnoszkolna klasy II ZSP13/2/2017 2016/2019
3 J. Brzózka, K. Harmak Razem w szkole.Program edukacji wczesnoszkolnej klas I-III edukacja wczesnoszkolna klasy III ZSP13/3/2017 2015/2018
4 T. Janicka-Panek Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia- edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz odkrywców” edukacja wczesnoszkolna klasy I ZSP13/4/2017 2017/2020
5 Ks. T. Śmiech ,
E. Kondrak
W rodzinie dzieci Bożych religia klasy I-III ZSP13/5/2017 2016/2019
6 ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Odkrywamy tajemnice Bożego świata religia klasy IV-VI ZSP13/6/2017 2016/2019
7 ks. K. Mielnicki , E. Kondrat „Kim jestem jako człowiek , kim chcę być jako cchrześcijanin” religia klasa VII ZSP13/7/2017 2017/2018
8 W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas Lekcje z komputerem informatyka klasy V,  VI ZSP13/8/2017 2016/2019
9 W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas Program nauczania Informatyka. Klasa 4-8 informatyka klasy Iv-VII ZSP13/9/2017 2017/2022
10 E. Gromek , E. Kłos Przyrodo witaj! Program nauczania przyrody do szkoły podstawowej. przyroda klasy V-VI ZSP13/10/2017 2016/2019
11 E. Gromek , E. Kłos Program nauczania przyrody do klasy IV przyroda klasa IV ZSP13/11/2017 2017/2021
12 E. Jastrzębska, E. Kłos Program nauczania biologii dla klas V-VII biologia klasa VII ZSP13/12/2017 2017/2021
13 G. Francuz- Ornat, T. Kulawik Program nauczania fizyki w szkole podstawowej ” Spotkania z fizyką” fizyka klasa VII ZSP13/13/2017 2017/2021
14 T. Kulawik, M. Litwin Program nauczania chemi w szkole podstawowej chemia klasa VII ZSP13/14/2017 2017/2019
15 I. Kusicielek Program nauczania języka hiszpańskiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej język hiszpański klasy VII ZSP13/15/2017 2017/2022
16 R. Lolo, A. Pieńkowska Historia wokół nas. Program nauczania historii i społeczeństwa w kl. IV-VI szkoły podstawowej . historia klasy V-VI ZSP13/16/2017 2016/2019
17 A. Plumińska- Mieloch Program nauczania. Historia, klasy IV-VIII historia klasy IV, VII ZSP13/17/2017 2017/2020
18 A. Głowacz, A. Lechowicz Program nauczania. Geografia, klasy V-VIII geografia klasy VII ZSP13/18/2017 2017/2020
19 E. Horwath, A. Żegleń Słowa z uśmiechem. Program nauczaniajęzyka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej język polski klasy V-VI ZSP13/19/2017 2016/2019
20 E. Horwath, A Żegleń Program nauczania języka polskiego dla klas IV-VIII „Słowa z uśmiechem + Mysli i słowa” język polski klasy IV, VII ZSP13/20/2017 2017/2021
21 B. Dubiecka-Kruk, P. Piskorski Matematyka z pomysłem w klasach IV-VI szkoły podstawowej . matematyka klasy V-VI ZSP13/21/2017 2016/2019
22 M. Jucewicz, M. Karpiński Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej matematyka klasy IV, VII ZSP13/22/2017 2017/2022
23 K. Jakóbczak- Drążek, U. Smoczyńśka Klucz do muzyki . Program nauczania muzyki dla klas IV-VI muzyka klasy V-VI ZSP13/23/2017 2016/2019
24 T. Wójcik Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji) muzyka IV,VII ZSP13/24/2017 2017/2021
25 B. Mikulik Program nauczania plastyki dla klas IV-VI plastyka klasy V-VI ZSP13/25/2017 2016/2019
26 M. Kwiecień Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7 plastyka klasy IV, VII ZSP13/26/2017 2017/2021
27 E. Bubak, E. Królicka  B. Bogacka- Osińska Technika na co dzień                Bądż bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. technika klasy V-VI ZSP13/27/2017 2016/2019
28 M. Czuj Program nauczania techniki w klasach IV-VI technika klasy IV ZSP13/28/2017 2017/2020
29 I. Studzińska, A. Mędela Program nauczania języka angielskiego zgodny z Podstawą Programową. Rozporządzenie MEN z dn. 30 maja 2014r dla I etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa, klasy 1-3 język angielski klasy II-III ZSP13/29/2017 2016/2019
30 M. Bogucka Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III język angielski klasy I ZSP13/30/2017 2017/2019
31 E. Piotrowska, T. Sztyber Program nauczania języka angielskiego zgodny z Podstawą Programową. Rozporządzenie MEN z dn. 30 maja 2014r dla II etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa , klasy 4-6 język angielski klasy V-VI ZSP13/31/2017 2016/2019
32 J. Stefańska Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII język angielski klasy IV, VII ZSP13/32/2017 2017/2022
33 U. Białek J. Wolfart-Piech Program nauczania wychowania fizycznego „Magia ruchu” wychowanie fizyczne klasy IV, VII ZSP13/33/2017 2017/ 2021
34 A. Romanowska Autorski program nauczania dla klasy IV-VIII . Wartości i akrualizacje 2017 wychowanie fizyczne klasy V, VI ZSP13/34/2017 2017/ 2019
35 M. Mazur Autorski program wychowania fizycznego dla klas I-III o profilu usportowionym w Szkole Podstawowej nr 67 we Wrocławiu wychowanie fizyczne 2b,3b ZSP13/35/2017 2016/2019
36 M. Mazur Autorski program nauczania wychowania fizycznego o profilu sportowym w Szkole Podstawowej nr 67 we Wrocławiu wychowanie fizyczne 4b,5b,6b, 7b ZSP13/36/2017 2016/2019
37 J. Stochaj-Sawko Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej logopedia ZSP13/37/2017 2017/2018
38 M. Gorczyk Program nauczania etyki w klasach I-III szkoły podstawowej -„Chcemy być lepsi” etyka wskazani uczniowie klasy I-III ZSP13/38/2017 2017/2018
39 A. Ziemska, Ł. Malinowski Kompleksowy program nauczania etyki na II, III, IV poziomie edukacyjnym – „Ludzkie ścieżki” etyka wskazani uczniowie klasy IV-VII ZSP13/39/2017/ 2017/2018
40 T.Król Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do zycia w rodzinie. wychowanie do życia w rodzinie wskazani uczniowie ZSP13/40/2017 2017/2022