PROGRAMY NAUCZANIA 2018/2019

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY w roku szkolnym 2018/2019
zatwierdzony 31.08.2018r.
L.p. autor programu nazwa programu przedmiot realizowany w klasach nr w SzZPN lata szkolne
1  W. Żaba-Żabińska Program wychowania przedszkolnego . Kolorowy start wychowanie przedszkolne 3,4,5 latki ZSP13/1/2018 2018/2019
2 I. Fabiszewska, K. Wilk Program wychowania przedszkolnego . Olek i Ada wychowanie przedszkolne 3,5 latki ZSP13/2/2018 2018/2019
3 W. Żaba- Żabińska Kolorowy start z plusem oddział zerowy 6 latki ZSP13/3/2018 2018/2019
4 M. Kędra Doświadczanie świata, edukacja wczesnoszkolna.Program nauczania dla I etapu kształcenia edukacja wczesnoszkolna klasy III ZSP13/4/2018 2016/2019
5 T. Janicka-Panek Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia- edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz odkrywców” edukacja wczesnoszkolna klasy I, II ZSP13/5/2018 2017/2020
6 Ks. T. Śmiech ,E. Kondrak W rodzinie dzieci Bozych religia klasy I-III ZSP13/6/2018 2016/2019
7 ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Odkrywamy tajemnice Bozego świata religia klasy IV-VI ZSP13/7/2018 2016/2019
8 ks. K. Mielnicki , E. Kondrat „Kim jestem jako człowiek , kim chcę być jako cchrześcijanin” religia klasa VII, VIII ZSP13/8/2018 2018/2019
9 W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas Lekcje z komputerem informatyka klasy  VI ZSP13/9/2018 2016/2019
10 W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas Program nauczania Informatyka . Klasa 4-8 informatyka klasy Iv, V, VII, VIII ZSP13/10/2018 2017/2022
11 E. Gromek , E. Kłos Przyrodo witaj! Program nauczania przyrody do szkoły podstawowej . przyroda klasy VI ZSP13/11/2018 2016/2019
12 E. Gromek , E. Kłos Program nauczania przyrody do klasy Iv przyroda klasa IV ZSP13/12/2018 2017/2021
13 E. Jastrzębska, E. Kłos Program nauczania biologii dla klas V-VII biologia klasa  V, VII ZSP13/13/2018 2017/2021
14 G. Francuz- Ornat, T. Kulawik Program nauczania fizyki w szkole podstawowej ” Spotkania z fizyką” fizyka klasa VII, VIII ZSP13/14/2018 2017/2021
15 T. Kulawik, M. Litwin Program nauczania chemi w szkole podstawowej chemia klasa VII, VIII ZSP13/15/2018 2017/2019
16 I. Kusicielek Program nauczania języka hiszpańskiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej język hiszpański klasy VII, VIII ZSP13/16/2018 2017/2022
17 R. Lolo, A. Pieńkowska Historia wokół nas. Program nauczania historii i społeczeństwa w kl. IV-VI szkoły podstawowej . historia klasy VI ZSP13/17/2018 2016/2019
18 A. Plumińska- Mieloch Program nauczania. Historia, klasy IV-VIII historia klasy IV,V, VII,VIII ZSP13/18/2018 2017/2020
19 A. Głowacz, A. Lechowicz Program nauczania. Geografia, klasy V-VIII geografia klasy V,VII,VIII ZSP13/19/2018 2017/2020
20 E. Horwath, A. Żegleń Słowa z uśmiechem. Program nauczaniajęzyka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej język polski klasy VI ZSP13/20/2018 2016/2019
21 E. Horwath, A Żegleń Program nauczania języka polskiego dla klas IV-VIII”Słowa z uśmiechem + Mysli i słowa” język polski klasy IV, V,VII,VIII ZSP13/21/2018 2017/2021
22 B. Dubiecka-Kruk, P. Piskorski Matematyka z pomysłem w klasach IV-VI szkoły podstawowej . matematyka klasy VI ZSP13/22/2018 2016/2019
23 M. Jucewicz, M. Karpiński Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej matematyka klasy IV, V, VII,VIII ZSP13/23/2018 2017/2022
24 K. Jakóbczak- Drążek, U. Smoczyńśka Klucz do muzyki . Program nauczania muzyki dla klas IV-VI muzyka klasy VI ZSP13/24/2018 2016/2019
25 T. Wójcik Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji) muzyka IV,V, VII ZSP13/25/2018 2017/2021
26 B. Mikulik Program nauczania plastyki dla klas IV-VI plastyka klasy VI ZSP13/26/2018 2016/2019
27 M. Kwiecień Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7 plastyka klasy IV, V, VII ZSP13/27/2018 2017/2021
28 E. Bubak, E. Królicka  B. Bogacka- Osińska Technika na co dzień                Bądż bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. technika klasy VI ZSP13/28/2018 2016/2019
29 M. Czuj Program nauczania techniki w klasach IV-VI technika klasy IV,V ZSP13/29/2018 2017/2020
30 I. Studzińska, A. Mędela Program nauczania języka angielskiego zgodny z Podstawą Programową. Rozporządzenie MEN z dn. 30 maja 2014r dla I etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa , klasy 1-3 język angielski klasy III ZSP13/30/2018 2016/2019
31 M. Bogucka Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III język angielski klasy I, II ZSP13/31/2018 2017/2019
32 E. Piotrowska, T. Sztyber Program nauczania języka angielskiego zgodny z Podstawą Programową. Rozporządzenie MEN z dn. 30 maja 2014r dla II etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa , klasy 4-6 język angielski klasy VI ZSP13/32/2018 2016/2019
33 J. Stefańska Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII język angielski klasy IV, V, VII, VIII ZSP13/33/2018 2017/2022
34 U. Białek J. Wolfart-Piech Program nauczania wychowania fizycznego „Magia ruchu” wychowanie fizyczne klasy IV, V,VII,VIII ZSP13/34/2018 2017/ 2021
35 A. Romanowska Autorski program nauczania dla klasy IV-VIII . Wartości i akrualizacje 2017 wychowanie fizyczne klasy VI ZSP13/35/2018 2017/ 2019
36 M. Mazur Autorski program wychowania fizycznego dla klas I-III o profilu usportowionym w Szkole Podstawowej nr 67 we Wrocławiu wychowanie fizyczne 1b, 2b,3b ZSP13/36/2018 2016/2019
37 PZKosz Program szkolenia sportowego w koszykówce dla oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego wychowanie fizyczne 4b,5b,6b, 7b, 8b ZSP13/37/2018 2016/2019
38 M. Gorczyk Program nauczania etyki w klasach I-III szkoły podstawowej -„Chcemy być lepsi” etyka wskazani uczniowie klasy I-III ZSP13/38/2018 2018/2019
39 A. Ziemska, Ł. Malinowski Kompleksowy program nauczania etyki na II, III, IV poziomie edukacyjnym – „Ludzkie ścieżki” etyka wskazani uczniowie klasy IV-VIII ZSP13/39/2018 2018/2019
40 T.Król Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do zycia w rodzinie. wychowanie do zycia w rodzinie wskazani uczniowie ZSP13/40/2018 2017/2022
41 P. Sułkowski Autorski program nauczania Doradztwa zawodowego dla klas VIIi VIII w Szkole Podstawowej nr 67 doradztwo zawodowe klasy VII, VIII ZSP13/41/2018 2018/2019
42 B. Breikopf Program nauczania edukacji do bezpieczeństwa edukacja do bezpieczeństwa klasy VIII ZSP13/42/2018 2018/2019
43 J. Waczków-Kaczmarek; H. Kania Autorski program nauczania dla uczniów z trudnościami w nauce zajęcia edukacyjne – „Matematyczne eksperymenty” klasy IV-VIII ZSP13/43/2018 2018/2019
44 J. Waczków-Kaczmarek; H. Kania Autorski program nauczania dla uczniów ze średnimi wynikami w nauce zajęcia edukacyjne – „Matematyczne eksperymenty” klasy IV-VIII ZSP13/44/2018 2018/2019
45 J. Waczków-Kaczmarek; H. Kania Autorski program nauczania rozwijający uzdolnienia dla uczniów zdolnych zajęcia edukacyjne – „Matematyczne eksperymenty” klasy IV-VIII ZSP13/45/2018 2018/2019
46 B.Butkiewicz Autorski program Zajęcia Interdyscyplinarne „Z Matematyką przez Wrocław” zajęcia edukacyjne – „Interdyscyplinarna siódemka” klasa II ZSP13/46/2018 2018/2019
47 M. Polis, L. Nowicka, B. Hermaszewska, A. Łagocka Zajęcia Interdyscyplinarne  z Elementami TIK zajęcia edukacyjne – „Interdyscyplinarna siódemka” klasy I-III ZSP13/47/2018 2018/2019
48 A. Michalska, M. Olech-Stawiarz Program autorski – Komunikacja i Trening Umiejętności Społecznych zajęcia edukacyjne – „Interdyscyplinarna siódemka” klasy I-III ZSP13/48/2018 2018/2019
49 A. Liszczyńska-Dydak Zajęcia Interdyscyplinarne – Matematyka jest wszędzie zajęcia edukacyjne – „Interdyscyplinarna siódemka” klasa I ZSP13/49/2018 2018/2019
50 J. Stochaj-Sawko Program logopedyczny z logorytmiki zajęcia edukacyjne – „Interdyscyplinarna siódemka” klasy I-III ZSP13/50/2018 2018/2019