Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 13 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu, zaprasza uczniów klas trzecich do udziału
w rekrutacji do klasy sportowej IV o profilu koszykówka. Oddział sportowy zostanie utworzony 1 września 2018 roku.

Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin naboru uczniów do klasy z oddziałami sportowymi o profilu KOSZYKÓWKA w Szkole Podstawowej Nr 67 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu (załącznik 1)
 2. Podanie o przyjęcie do klasy sportowej Załącznik nr 2 – Podanie do klasy sportowej IV o profilu koszykówka 2018-2019
 3. Oświadczenie rodzica (załącznik nr 3)
 4. Opinia wychowawcy (załącznik nr 4)
 5. Diagnoza predyspozycji do klasy sportowej (załącznik nr 5)

Harmonogram rekrutacji do klasy sportowej IV na rok 2018/2019

 1. Składanie dokumentów rekrutacyjnych do 30.04.2018 r.
  w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 13 im Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu lub bezpośrednio przed sprawdzianem predyspozycji sportowych w komisji rekrutacyjnej.
 2. Diagnoza predyspozycji do klasy sportowej:
  1. TERMIN – 14.05.2018 r. godz. 16:30, sala gimnastyczna ZSP nr 13 we Wrocławiu;
  2. TERMIN REZERWOWY – 28.05.2018 r. godz. 16:30, sala gimnastyczna ZSP nr 13 we Wrocławiu.
 1. Ogłoszenie wyników 04.06.2018 r.