Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 13, im Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu,
zaprasza uczniów klas trzecich do udziału w rekrutacji do klasy sportowej IV o profilu koszykówka. 

Oddział sportowy zostanie utworzony 1 września 2017 roku.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane podczas spotkania rodziców z dyrektorem placówki, trenerami i nauczycielami w dniu 26.04.2017 r. o godz. 17:00 w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 13, im Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu, pl. Muzealny 20. sala nr 37.

Załączniki do pobrania:

 1. Podanie o przyjęcie do klasy sportowej (załącznik 1)
 2. Oświadczenie rodzica (załącznik 2)
 3. Opinia wychowawcy (załącznik 3)
 4. Diagnoza predyspozycji do klasy sportowej (załącznik 4)

Harmonogram rekrutacji do klasy sportowej IV na rok 2017/2018

 • Składanie dokumentów rekrutacyjnych do 16.05.2017 r. w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 13, im Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu, lub bezpośrednio przed sprawdzianem predyspozycji sportowych w komisji rekrutacyjnej.
 • Diagnoza predyspozycji do klasy sportowej:

a)     17.05.2017 r. godz. 17:00, sala gimnastyczna ZSP nr 13 we Wrocławiu

b)    31.05.2017 r. godz. 17:00, sala gimnastyczna ZSP nr 13 we Wrocławiu

 

 • Ogłoszenie wyników 09.06.2017 r.

  Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.
  Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej, w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie i pisemnie odpowiada stronom.
  Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.