REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W poniedziałek 17 maja rozpoczyna się we Wrocławiu rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Do 21 czerwca na stronie internetowej rekrutacje.edu.wroclaw.pl można będzie po zalogowaniu się wybrać 6 szkół, a w nich dowolną liczbę klas w dowolnej kolejności (np. według szkół, profili, języka obcego).

Ósmoklasiści, czas pomyśleć o nowej szkole

19 liceów ogólnokształcących, 17 techników, 9 branżowych szkół I stopnia (niegdysiejszych zawodówek) i jedno liceum plastyczne – takie szkoły prowadzone przez Miasto Wrocław mają do wyboru tegoroczni absolwenci podstawówek.

Sprawdź: Rekrutacja – zasady, instrukcja

Ogólniak, a potem na studia na uniwersytet czy technikum, a następnie politechnika? A może szybko zawód, żeby się usamodzielnić i już zarabiać? Do zawodów cieszących się powodzeniem już od dłuższego czasu, takich jak informatyk czy grafik, dołączył weterynarz i fryzjer.

System rekrutacji elektronicznej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się – jak na innych etapach edukacji – w sposób elektroniczny na stronie https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl.

Za pośrednictwem systemu logują się zarówno uczniowie z wrocławskich szkół podstawowych, jak i pozostali uczniowie, którzy w celu zalogowania się i rekrutowania wpisują nr PESEL, imię oraz nazwisko

Po zalogowaniu się należy wpisać dane kandydata i rodziców, wybrać z listy maksymalnie 6 szkół (ale dowolną liczbę oddziałów w każdej szkole), ustalić preferencje czyli uszeregować wybrane szkoły w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. Wniosek złożony  w systemie należy podpisać profilem elektronicznym (profil zaufany) lub wydrukować, podpisać i dostarczyć osobiście do placówki I-go wyboru. W kolejnych etapach – zgodnie z harmonogramem rekrutacji należy uzupełniać wnioski o oceny ze świadectwa, wyniki egzaminów, dodatkowe osiągnięcia.

Terminy

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych poznamy 22 lipca.

Sprawdź harmonogram

System rekrutacji elektronicznej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się – jak na innych etapach edukacji – w sposób elektroniczny na stronie https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl.

Za pośrednictwem systemu logują się zarówno uczniowie z wrocławskich szkół podstawowych, jak i pozostali uczniowie, którzy w celu zalogowania się i rekrutowania wpisują nr PESEL, imię oraz nazwisko

Po zalogowaniu się należy wpisać dane kandydata i rodziców, wybrać z listy maksymalnie 6 szkół (ale dowolną liczbę oddziałów w każdej szkole), ustalić preferencje czyli uszeregować wybrane szkoły w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. Wniosek złożony  w systemie należy podpisać profilem elektronicznym (profil zaufany) lub wydrukować, podpisać i dostarczyć osobiście do placówki I-go wyboru. W kolejnych etapach – zgodnie z harmonogramem rekrutacji należy uzupełniać wnioski o oceny ze świadectwa, wyniki egzaminów, dodatkowe osiągnięcia.