Rekrutacja

Rekrutacja elektroniczna do klas I

w Szkołach Podstawowych

na rok szkolny 2014/2015 rozpoczyna się 04 marca 2015 r. a kończy 18 marca 2015 r.

Informacja dotycząca zasad, kryteriów, punktacji
i harmonogramu dostępna będzie w Szkole Podstawowej,
na stronach internetowych Szkół Podstawowych
jak również na stronach www.edu.wroclaw.pl oraz www.wroclaw.pl