W Szkole Podstawowej Nr 67
ustalono dni wolne do odpracowania:

za dzień wolny  30 kwietnia 2018r pracujemy
w dniu 7 października 2017r.

za dzień wolny 2 maja 2018r. pracujemy
w dniu 17 marca 2018r. – dni otwarte szkoły

dzień 4 maja 2018r. pracujemy
w dniu 2 czerwca 2018r. – Święto Patrona

Rada Rodziców SP67  – otwórz

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców przy SP 67:

66 1020 5242 0000 2902 0018 6627

 

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców przy P 30:

67 1240 6670 1111 0010 3680 3816

(konto jest także dla tzw. zerówek O_P oraz O_SP)


 

 Numer konta bankowego na wpłaty za obiady wydawane w szkole:

91 1020 5226 0000 6702 0419 1698 

Numer konta bankowego na wpłaty za pobyt i żywienie w przedszkolu:

39 1020 5226 0000 6402 0419 1714