Rada Rodziców w SP67

Dorośli – nauczyciele i rodzice – mają wspólny cel: zależy im na jak najlepszym i najpełniejszym rozwoju dziecka.

Prezydium Rady Rodziców SP 67
rok szkolny 2019/2020

Zarząd RR wybrany na zebraniu RR dnia 11.09.2019 r.

Funkcja

Imię i nazwisko

klasa

Przewodnicząca

Joanna Wiaderna

6b

Zastępca

Aneta Bojór-Tuszyńska

7b

Sekretarz

Joanna Pawlaczek

Katarzyna Zawadowicz-Bykowska

3b

5b

Skarbnik 

Agnieszka Szwanke    

1b

Regulamin Rady Rodziców


Adres e-mail Rady Rodziców: rrsp67@onet.plRR organizuje w szkole szereg imprez, na które nie są zbierane dodatkowe wpłaty, dlatego zachęcamy Państwa do wpłacania proponowanych składek. Dziękujemy wszystkim rodzicom za dotychczasowe wpłaty i zaangażowanie.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto RR, u skarbników klasowych oraz u skarbnika RR, podając imię i nazwisko dziecka, numer klasy i cel wpłaty.

Skarbnik RR przyjmuje wpłaty w dniach zebrania rodziców, konsultacji oraz zebrania RR.


PRZEKAŻ 1% NA NASZĄ ORGANIZACJĘ

 STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM „PRZYJAZNA SZKOŁA”

NR KRS    0000031762

CEL SZCZEGÓŁOWY:

500000003373, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 67

plakat2014_1procent_szkola_small3-page-001-1