Nr rachunku bankowego Rady Rodziców przy SP 67:

66 1020 5242 0000 2902 0018 6627

Dorośli – nauczyciele i rodzice – mają wspólny cel: zależy im na jak najlepszym i najpełniejszym rozwoju dziecka.

Prezydium Rady Rodziców SP 67 rok szkolny 2016/17

Funkcja

Imię i nazwisko

klasa

Przewodniczący

  Marcin Czapiewski

3a

Zastępca

Monika Gurgul

4b

Sekretarz

Aneta Bojór-Tuszyńska

Katarzyna Zawadowicz-Bykowska

4b

 

2b

Księgowość prowadzi

Ewa Kowalska     

6b

Adres e-mail Rady Rodziców: rrsp67@onet.pl


Nr rachunku bankowego RR SP 67: 66 1020 5242 0000 2902 0018 6627

Sugerowana kwota składki na:
  • Fundusz RR 50 zł (od rodziny)
  • Świetlicę (dla dzieci zapisanych) 10 zł na miesiąc lub jednorazowo do końca XI.2015 70 zł lub w dwóch ratach po 40 zł, odpowiednio do końca XI.2015 i II.2016
  • Ksero 10zł

RR organizuje w szkole szereg imprez, na które nie są zbierane dodatkowe wpłaty, dlatego zachęcamy Państwa do wpłacania proponowanych składek. Dziękujemy wszystkim rodzicom za dotychczasowe wpłaty i zaangażowanie.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto RR, u skarbników klasowych oraz u skarbnika RR, podając imię i nazwisko dziecka, numer klasy i cel wpłaty.

Skarbnik RR przyjmuje wpłaty w dniach zebrania rodziców, konsultacji oraz zebrania RR.


PRZEKAŻ 1% NA NASZĄ ORGANIZACJĘ

 STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM „PRZYJAZNA SZKOŁA”

NR KRS    0000031762

CEL SZCZEGÓŁOWY:

500000003373, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 67

plakat2014_1procent_szkola_small3-page-001-1