DYREKTOR BIBLIOTEKA
Kinga   Skiba Danuta Barycka – Kamler
Z-CA   DYREKTORA  
Małgorzata   Dubiel
PEDAGOG PLASTYKA
Agnieszka   Białostocka Paulina Kużaj – Markiewicz
LOGOPEDA MUZYKA
Jolanta   Stochaj – Sawko Elżbieta Janutka
Agnieszka   Białostocka ZAJĘCIA TECHNICZNE
EDUKACJA   WCZESNOSZKOLNA Paulina Kużaj – Markiewicz
Beata   Butkiewicz RELIGIA
Bożena   Hermaszewska – Waliłko ks. Bogusław Kapica
Ewa   Sławczyńska Monika Gut
Joanna   Surma Andrzej Jaroszuk – prawosławna
Luiza Nowicka
Alicja Liszczyńska-Dydak W–F
Aleksandra   Łagocka Marta Kochajkiewicz
Katarzyna Dymińska-Rychlicka Mariusz Mazur
JĘZYK   POLSKI Marek Ochman
Urszula   Krupińska Paweł Gajewski
Katarzyna   Dymińska Rychlicka Wojciech Struzik
Agnieszka   Bober Maciej Grzybek
MATEMATYKA ŚWIETLICA
Justyna   Waczków – Kaczmarek Aleksandra Hasiuk
Małgorzata   Tokarek Agnieszka Michalska
PRZYRODA Danuta Barycka – Kamler
Bożena   Pelc Bożena Pelc
Katarzyna   Rześniowiecka Mateusz Polis
HISTORIA Ewa Sławczyńska
Katarzyna   Rześniowiecka Bozena Hermaszewska-Waliłko
Urszula   Krupińska
ZAJĘCIA   KOMPUTEROWE
Justyna   Waczków – Kaczmarek
Małgorzata   Tokarek
JĘZYK   ANGIELSKI
Natalia   Chmura
Justyna   Ryś
WYCHOWAWCA   DZIECI ROMSKICH
Maria   Łój
Ponadto   do pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych są   przygotowani:
Agnieszka   Michalska
Aleksandra   Hasiuk
Beata   Butkiewicz
Małgorzata   Dubiel
Justyna   Waczków – Kaczmarek
Kinga   Skiba