Spotkanie z pisarzem Panem Krzysztofem Pławeckim

KRZYSZTOF PŁAWECKI 

 

Spotkanie z pisarzem Panem Krzysztofem Pławeckim autorem książki dla dzieci 

 „Niekrólewska wyprawa”

Jak się pisze i wydaje książki dla dzieci?
Czy trudno pisać wierszem?
Dlaczego król Jan miał wielki brzuch?
Jak wyglądało życie na zamku?

Odpowiedzi na te i inne pytania udzielił autor  mądrej i pięknie wydanej książki dla dzieci podczas spotkania w bibliotece szkolnej w dniu 10 X 2019r.