SPRAWOZDANIE Z WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 20016/ 2017

Jak co roku we wrześniu odbyła się kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.

Dnia 26 września odbyły się wybory. Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej na jednego z kandydatów:

 1. Konrad Koc
 2. Amelia Brewczak
 3. Sara Fiedorow
 4. Krzysztof Zając
 5. Zuzanna Rybczyńska
 6. Oliwia Kusior

Po szóstej godzinie lekcyjnej nastąpiło otwarcie urny i przeliczenie głosów. Spośród 126 oddanych głosów największą ilość uzyskali:

 1. Krzysztof Zając 38 głosów
 2. Amelia Brewczak 23 głosy
 3. Konrad Koc 22 głosy

W wyniku głosowania wyłonił się skład Samorządu Uczniowskiego:

 1. 1.   Krzysztof Zając – Przewodnicząca SU
 2. 2.   Amelia Brewczak-  Zastępca Przewodniczącego SU

 

W skład Rady SU wchodzą:

Konrad Koc

Sara Fiedorow

Zuzanna Rybczyńska

Oliwia Kusior

 Nad prawidłowym przebiegiem głosowania  nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza oraz opiekunowie Samorządu Szkolnego.

NOWEJ RADZIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SERDECZNIE GRATULUJEMY!