UBEZPIECZENIE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Szanowni Państwo,

składka ubezpieczenia w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 55 zł.

Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne.

Termin płatności  11. 10 . 2019 r. 

WPŁATA na konto Rady Rodziców 
66 1020 5242 0000 2902 0018 6627

z zaznaczeniem:

  • nazwiska i imienia ucznia

  • klasy

  • tytułu wpłaty

Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów w pliku:

Warunki ubezpieczenia pdf

Formularz zgłoszenia wypadku pdf