UBEZPIECZENIE UCZNIÓW – SKŁADKA 62 ZŁ

WPŁATA na konto Rady Rodziców   66 1020 5242 0000 2902 0018 6627

z zaznaczeniem nazwiska i imienia ucznia, klasy tytułu wpłaty

Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów w pliku:

OWU NNW Colonnade