Ubezpieczenie NNW obwiązuje
od 01.09.2017 – 31.08.2018

Suma Ubezpieczenie 18.000.00 zł

Numer polisy: Polisa typ 184 nr 001012592

Procedura zgłoszenia szkody:

– Telefonicznie – dzwoniąc na numer tel. +48 22 501 61 00

E-mailem – wysyłając zgłoszenie na adres : dokumenty@compensa.pl

Listownie – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
p.
poczt. Nr 3335, 40-610 Katowice 26

 – On-line – wypełniając internetowy formularz i dołączając skany dokumentów.

Jest to najszybsza i najwygodniejsza ścieżka likwidacji i może zdecydowanie przyspieszyć  jej proces.

Dodatkowo załączamy link do strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego:
                 https://zgloszenie.compensa.pl/assetclaim/new