Wyniki konkursu

ODPOWIEDZI ETAP I – 01.10

 1. Jem kotlet / jem ogórek.
 2. PUPiK.
 3. O aniele.
 4. Dedykowany czemuś:  ofiarowany, poświęcony, komuś, czemuś.
 5. „Łowić ryby w mętnej wodzie”: czerpać zyski z nieuczciwych, podejrzanych interesów.
 6. Poprawnie: świeżo malowany, pośrodku, jasnożółty, lekarz dentysta.
 7. „Niegrzeczne, a nawet lekko lekceważące, jest zwracanie się do kogoś z wymienieniem tytułu zawodowego i nazwiska, np. Inżynierze Malinowski, Doktorze Skrzypek!, zwłaszcza jeśli potem następuje forma trybu rozkazującego”.
 8. Zwrot Witam! Jest on stosowny w listach do osób młodszych i niższych w hierarchii społecznej, nadal jednak odczuwa się (zwłaszcza w pokoleniu ludzi starszych) jej niestosowność przy zwracaniu się do osoby nieznanej, o nieznanym wieku i statusie, a także – do osoby starszej o wysokim statusie. W tym wypadku należy rozpoczynać list elektroniczny albo od formuły Szanowna Pani! / Szanowny Panie!, albo od Dzień dobry!. Podobnie jest z formułą kończącą: Pozdrawiam!. Jest stosowna tylko w odniesieniu do osób młodszych (i oczywiście do osób zaprzyjaźnionych), w innych wypadkach należy stosować formułę Łączę pozdrowienia.
 9. Nie można być bardziej lub mniej sprawiedliwym, można być tylko albo sprawiedliwym, albo niesprawiedliwym.
 10. Zeszyt do …np. matematyki, polskiego. 
 11. Zamarł, konsultować się, nie widzieć.
 12. Zwiększyła się wada wzroku albo pogorszył się wzrok.
 13. Spolegliwy – taki, na którym można polegać, na którego można liczyć, godny zaufania’

Wyniki pierwszego etapu konkursu 

Miesiąc  Kod ucznia  liczba uzyskanych punktów  Maksymalna liczba punktów
październik
01-10.10
7B01 22 24
7B02 14,5 24
6A03 21 24
15-30.10. 2019
październik
7B01 19 20
7B02 19 20
6A03 20 20
12 -18.11. 2019
listopad
7B01 28 28
7B02 28 28
7B03 28 28
6A03 28 28

Odpowiedzi etap II

 1. Prawidłowe formy: ta kontrola; tych meczów
 2. Odmieniamy: z Aleksandrem Fredrą.
 3. Poprawnie brzmiące zdanie: Pies i Zuzia wbiegli na podwórko.
 4. Formy :*całkowicie zlikwidować, *cofnąć się do tyłu, *akwen wodny, *kontynuować dalej są niepoprawne. To Tautologie, podobnie jak pleonazm, to także błędy stylistyczne. Pleonazm -nadmiar wyrazów znaczących to samo.
 5. Poprawne formy:
  Odbijać się szerokim echem
  Bogaty repertuar
  Jazda z dużą prędkością
  Prezentować doskonałą formę.
 6. Poprawne formy: (ewentualnie : na piechotę )pieszo; na skutek; wielkie dzięki; na szczęście
 7. Poprawne zwroty: w każdym razie; gdzie indziej.
 8. Co oznacza wyrażenie: sensu stricto – w ścisłym znaczeniu.
 9. Poprawne wyrażenie to : sprawa największej wagi.
 10. Poprawna forma: w dniu pierwszym stycznia.
 11. Właściwe formy : chichoczę; karzę.


  Odpowiedzi etap III

I. Połącz związek frazeologiczny z jego znaczeniem:

1. Być nie w sosie – g) być w złym humorze

2. czuć do kogoś miętę –   n) podkochiwać się, być pod czyimś urokiem

3. Być na świeczniku – f) zwracać na siebie uwagę

4. Biec jak na skrzydłach – c) biec szybko, lekko, bez zmęczenia

5. coś komuś wychodzi uszami  – ł) mieć czegoś dosyć

6. dojść do głosu – p) doczekać się chwili, gdy inni nie mówią i

można coś powiedzieć

7. Ani na lekarstwo – a) bardzo mało, prawie nic

8. Cicha woda – j) ktoś kto tylko na pozór wydaje się spokojny, a naprawdę nie jest

9. drzeć z kimś koty – t) kłócić się

10. Być w siódmym niebie – h) być bardzo szczęśliwym

11. dolewać oliwy do ognia – r) spowodować, że ludzie kłócą się jeszcze

bardziej

12. Czarna owca – m) osoba odstająca w rodzinie, ktoś za kogo się

wstydzimy

13 . Biała gorączka – s) wpaść w furię, zdenerwować się

14 .Ciepłe kluchy – l) ślamazara, gamoń

15 .Biały kruk – b) cos bardzo rzadkiego, rarytas

16 . Być kozłem ofiarnym – e) dostać reprymendę za siebie i kogoś

17. Dawać za coś głowę – o) ręczyć za coś, być pewnym, że tak się stanie

18. Cienko śpiewać – k) być w trudnym położeniu, z trudem dawać

sobie z czymś radę

19. Chodzić spać z kurami – i) chodzić wcześnie spać

20.  Budować zamki na lodzie – d ) snuć nierealne plany, przeceniać swoje

możliwości

II. Użyj właściwych związków frazeologicznych w podanym tekście:

W rodzinie Kowalskich panował harmider. Wszyscy przekrzykiwali się nawzajem i darli koty  ze sobą. Mama dostała białej gorączki, gdy dowiedziała się, że jej córka paliła papierosy. „Oj będziesz ty cienko śpiewać jak cię tata dorwie w swoje ręce” – powiedziała mama. „Mamo to nie ja” broniła się Ania – „ja tylko zostałam kozłem ofiarnym , a palili wszyscy z mojej klasy”. Oliwy do ognia dolał wujek, który ręczył za Anię, mówiąc, że Ania nie może być ślamazarą, bo będą ją przezywali ciepła klucha . „Daję słowo , że to porządna dziewczyna” – mówił. Wszyscy w duchu jednak się obawiali, żeby Ania nie okazała się czarną owcą  Rodziny Kowalskich.