WYNIKI KONKURSU RZEŹBIARSKIEGO „Najpiękniejsza Szopka Betlejemska 2017“

Na jubileuszowy 25 wojewódzki konkurs rzeźbiarski „Najpiękniejsza Szopka Betlejemska 2017“ nadesłano z 34 szkół i pracowni plastycznych 135 prac rzeźbiarskich 166 autorów.

Powołane przez ogranizatorów konkursu jury w składzie:

 • Krzysztof Słupianek – dyrektor MDK „Śródmieście“
 • Piotr Matuszewski – z-ca dyrektora MDK „Śródmieście“
 • Joanna Kurbiel – etnograf, Muzeum Etnograficzne
 • Roman Kołakowski – konserwator zabytków, Muzeum Etnograficzne
 • Katarzyna Szczyrbuła – Mazurczyk – artysta plastyk
 • Rafał Kaufhold – artysta plastyk, scenograf
 • Anna Szuleszko – art. plast.; Galeria MDK „Śródmieście“
 • Ewa Klara Kołakowska – art. plast.; Galeria MDK „Śródmieście“

 przyznało 20 nagród 27 autorów oraz 36 wyróżnień 43 autorów.

Nagrody zdobyte przez uczniów naszej szkoły:

 

NAGRODA DYREKTORA MDK „ŚRÓDMIEŚCIE“, WROCŁAW

 • Laura Rutkowskal. 13 – SP nr 67, Wrocław

NAGRODY RÓWNORZĘDNE

 • Agata Drygasl. 9 & Michalina Mucha, l. 10 – SP nr 67, Wrocław

WYRÓŻNIENIA RÓWNORZĘDNE

 • Paweł Szponderl. 13 – SP nr 67, Wrocław
 • Kamil Reczek i Cyprian Jaskułal. 9 – SP nr 67, Wrocław

Wszystkie zgłoszone do konkursu „Najpiękniejsza Szopka Betlejemska 2017“ dzieła rzeźbiarskie są eksponowane na wystawie pokonkursowej w szacownych wnętrzach Muzeum Etnograficznego – oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

 Zapraszamy wszystkich uczestników na uroczysty wernisaż

13.12. 2017 (środa) o godz. 12,00 do Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu

WYKAZ PLACÓWEK I OPIEKUNÓW ARTYSTYCZNYCH UCZESTNICZĄCYCH W 25 JUBILEUSZOWYM KONKURSIE RZEŹBIARSKIM

„Najpiękniejsza Szopka Betlejemska 2017“

 • SP nr 67, Wrocław – Paulina Kużaj-Markiewicz