Wznowienie funkcjonowania klas 1 – 3 SP67 – 25.05.2020r.