30 września 2016

ZAPRZYSIĘŻENIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 W piątek 30 września, 2016 r., o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej nr 67 odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranych członków Rady Samorządu Uczniowskiego.

Ta tak ważna dla społeczności szkolnej uroczystość przebiegała w bardzo podniosłej atmosferze. Najpierw dokonano prezentacji składu Rady SU, wymieniając funkcje poszczególnych osób, od przewodniczącego począwszy, a następnie odbyło się ślubowanie.

Na zakończenie głos zabrała p. dyrektor Kinga Skiba. Przypomniawszy zebranym o roli, jaką odgrywa SU, o prawach i obowiązkach związanych z pracą w Radzie SU, pogratulowała jej nowym członkom sukcesu, jakim było osiągnięcie tak dobrych wyników w wyborach, życzyła im owocnej i satysfakcjonującej pracy.

Nowa Rada SU z pewnością ochoczo zabierze się do pracy, a na jej efekty nie trzeba długo czekać. Jednym słowem – będzie się działo! 🙂