Zasady płatności za obiady

GODZINY PRACY INTENDENTKI: 7:00 –  11:00

Numer telefonu:  71/798-69-19 wew. 113
  1. Cena obiadu w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 6,00 zł brutto za jeden obiad, co obejmuje opłatę za wsad do kotła.

Usługę przygotowania posiłków opłaca Departament Edukacji.

Cena obiadu dla nauczycieli wynosi 7,50

WARUNKIEM KORZYSTANIA Z OBIADÓW JEST PODPISANIE DEKLARACJI MAKSYMALNIE DO 3-ego WRZEŚNIA.

Stołówka czynna dla klas I-VIII od 4. września.

Deklaracje do pobrania i podpisania u intendentki – stołówka szkolna

  1. Nie ma możliwości wykupienia pojedynczego obiadu.
  2. Opłata za miesiąc WRZESIEŃ 2019 r. wynosi:
  liczba dni   RAZEM
Uczniowie

kl. I-VIII

19 114,00-zł
Nauczyciele 19 142,50-zł
Zerówka w zależności od podpisanej deklaracji

Powyższą kwotę należy wpłacać na INDYWIDUALNE NUMERY KONT.

  1. Wpłaty klas I-VIII i nauczyciele-do 10 WRZEŚNIA 2019 r.
  2. Wpłaty klasy ,,O” należy dokonać do 10 PAŹDZIERNIKA 202019 r.
  3. W tytule przelewu prosimy wpisywać:

„opłata za obiady za miesiąc … 2019 r.,

 imię i nazwisko ucznia, oraz klasa …

  1. Nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówkowych.
  2. Ze względów organizacyjnych proszę zgłaszać odpisy za obiady w miarę możliwości w dniu poprzedzającym do godziny 1500 lub w dniu nieobecności do godziny 900.