ZEBRANIA Z RODZICAMI

Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018r.  w Szkole Podstawowej Nr 67 we Wrocławiu
planowane są zebrania z rodzicami klas I –

Zebrania i konsultacje:

11, 12 września 2018 r. – zebranie

06 listopada 2018 r. – konsultacje    godz. 16.30- 18.30

11, 12 grudnia  2018 r. – zebranie ( propozycja klasyfikacji)  godz. 17.00

22, 23  stycznia 2019 r. – zebranie  godz. 17.00

12 marca 2019 r. – konsultacje   godz. 16.30- 18.30

14, 15 maja 2019 r. – zebranie ( propozycja klasyfikacji)  godz. 17.00

klasy I – III od godz. 16.30 do godz. 17.30 – konsultacje od 17.30
klasy IV – VII od godz. 17.30 do godz. 18.30 – konsultacje od 16.30 do 17.30

W Przedszkolu nr 30 zebrania z rodzicami ogłaszają wychowawcy.

 Zapraszamy.