jak wychowywać …

HODOWANIE DZIECKA

WYCHOWYWANIE CZŁOWIEKA

Dawanie jedzenia i picia Dawanie swojego czasu i uważności
Kupowanie zabawek, gier Wspólna zabawa (nawet bez zabawek)
Kary i nagrody Tłumaczenie konsekwencji „niedobrego” zachowania

Wzbudzanie w dziecku lęku i poczucia winy

Uczenie dziecka szacunku do siebie i innych
Porównywanie z innymi Podkreślanie mocnych stron każdego człowieka
Brak konsekwencji Stawianie jasnych i wyraźnych granic, konsekwencja
Wyśmiewanie lub ignorowanie emocji dziecka Nazywanie emocji – swoich i dziecka

Pod wpływem złości – krzywdzenie dziecka
(raniące słowa lub agresywne zachowania)

Pod wpływem złości- powstrzymywanie się od działania „na szybko”

Wyręczanie dziecka
(Daj, ja to lepiej zrobię)

Cierpliwe współtowarzyszenie
w nauce
(Dobrze Ci idzie! Dasz radę sam!!)
Dawanie kasy, przekupywanie dziecka Dawanie dobrego przykładu swoim zachowaniem