P30 „Bajlandia”

budynek P30P30
Opis przedszkola Przedszkole położone jest w centrum miasta pomiędzy ulicami Piłsudskiego a Kościuszki. Od 28 lutego 2013r. mieści się w dwóch budynkach. Od wielkomiejskiego gwaru i ruchliwych ulic Przedszkole osłonięte jest blokami mieszkalnymi, które stanowią naturalną barierę dźwiękochłonną. Budynek przy pl. Muzealnym 13a na dwóch poziomach posiada 4 sale zabaw dzieci z przyległymi do każdej sali łazienkami. Na piętrze budynku znajduje się hol oraz gabinet logopedyczny. Budynek przy pl. Legionów 7-8 posiada 3 sale dydaktyczne nowocześnie wyposażone. Przebywają w nich dzieci 2,5 – 3 letnie. Wszystkie dzieci spożywają posiłki przygotowywane w kuchniach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13.
W nowoczesnej kuchni przygotowywane są dla dzieci 4 posiłki dziennie łączące smak i tradycję domowej kuchni z przyjętymi normami żywieniowymi. Przedszkole otoczony jest ogrodem z zagospodarowanymi placami zabaw dla dzieci starszych i oddzielnym placem dla najmłodszych oraz dużą ilością zieleni. W ramach programu „Szare na zielone” ogród przedszkolny został wzbogacony o nowe ciekawe gatunki roślin. Powstała baza edukacyjna sprzyjająca rozwijaniu zainteresowań przyrodą i naturalnym środowiskiem. W wyniku renowacji powstały zaciszne miejsca wypoczynkowe.
Przedszkole czynne jest od godziny 6:30 do 17:30.

Historia przedszkola

BAJLANDIA to Przedszkole z ponad 50 letnią tradycją. Dzięki dobrej opinii, jaką cieszymy się w środowisku do przedszkola uczęszczają dzieci z całego Wrocławia. Pozytywny wizerunek Bajlandii w społeczności lokalnej jest sukcesem całego zespołu. Wspólna odpowiedzialność i zaangażowanie każdego pracownika w tworzenie rodzinnego klimatu pozwala stworzyć warunki zapewniające dzieciom poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.
Kompetentny personel, ciepła, przyjazna i rodzinna atmosfera, indywidualne podejście do każdego dziecka i rodzica oraz rozumienie ich potrzeb daje rodzicom pewność, że powierzyli swoje dzieci profesjonalistom.

Dzięki wspólnej pasji i codziennej pracy stworzyliśmy przedszkole:

 • rozwijające się,
 • poszukujące nowych rozwiązań,
 • dzięki twórczej postawie nauczycieli kreujemy przestrzeń sprzyjającą aktywnej twórczości dziecka
 • przyjaznej dzieciom i rodzicom.

Wypełniając swoją misję uczymy dzieci szacunku do tradycji, kultury, tolerancji – rozpoczynając to niełatwą drogę od poznawania naszej Małej Ojczyzny. Uchwałą Nr XXIX/661/12  Rady Miasta Wrocławia z dnia 5 lipca 2012 r. została włączona w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 13.

Oferta podstawowa obejmuje

Zajęcia edukacji przedszkolnej, religię, zajęcia plastyczne i gimnastykę korekcyjną.

Oferta dodatkowa obejmuje

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli:

 • warsztaty plastyczne
 • kółko taneczne
 • zajęcia muzyczne „Spotkania z Dziadkiem Bachem”

W ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej:

 • projekty z zakresu aktywności twórczej – „Tajemnice dziecięcej wyobraźni”
 • Festiwal Teatralny BAJLANDIA
 • realizacja programu „Twórczy Przedszkolak – twórczy Polak”
 • Rytmika
 • Basketmania
 • Język angielski – grupy od II do IV (dla grupy 3 laków bezpłatny)
 • edukacja filozoficzna

Do kalendarza imprez Przedszkola nr 30 „Bajlandia” na stałe wpisane są już takie spotkania jak: imieniny przedszkola organizowane we wrześniu, które są doskonałą okazją do pierwszej wspólnej zabawy dzieci, rodziców i personelu przedszkola. W naszym kalendarzy znajdują się również: spotkania świąteczne, święto Babci i Dziadka, pierwszy dzień wiosny, święto rodziny czyli dzień Mamy i Taty, Festiwal Teatralny BAJLANDIA, pożegnanie starszaków, Dzień Dziecka, wycieczka poza miasto. Do stałych elementów w życiu przedszkola należą również dni otwarte, podczas których zarówno dzieci jak i rodzice mają możliwość zapoznania się z przedszkolem i personelem podczas zabaw w ogrodzie i zajęć otwartych, tak, aby pierwsze dni w przedszkolu nie były barierą emocjonalną ani dla dzieci, ani dla rodziców. Dzieci przyjęte na nowy rok szkolny tradycyjnie wraz z rodzicami zapraszane są na Bal z okazji Dnia Dziecka. Dzieci rokrocznie aktywnie uczestniczą w ogólnowrocławskiej imprezie na Stadionie Miejskim pod nazwą „Dzień Przedszkolaka”.

Osiągnięcia Przedszkola:

Festiwal Teatralny „BAJLANDIA”
Wyróżnienie w X Wrocławskim Festiwalu Teatrów Przedszkolnych
Wyróżnienie na Festiwalu Tańczących Przedszkolaków
Dyplomy, wyróżnienia i nagrody w konkursach plastycznych, muzycznych i recytatorskich
Turniej Logopedyczny
Turniej Jednego Wiersza
Certyfikat WKE 04.12.2003
Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie 01.09.2010

Współpraca partnerzy:

 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • pomoc w diagnozowaniu dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych
 • współpraca ze specjalistami w zakresie wsparcia udzielanego rodzicom Rada Osiedla
 • doposażenie w środki dydaktyczne
 • współpraca w zakresie prac interwencyjnych Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy WKE
 • szkolenia dla nauczycieli
 • zajęcia otwarte Komenda Główna Policji i Straż Miejska
 • spotkania z dziećmi w ramach prewencji.

Realizowane programy:

Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego – „Zanim będę uczniem”.
Ponadto:

 • Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej
 • Przedszkolak – mały twórca – Program Wspierania Potencjałów Rozwojowych
 • Chcę być – organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających podejmowaniu działań twórczych
 • Twórczy przedszkolak – twórczy Polak
 • „Od inspiracji do Kreacji ” programy działań przedszkola podejmowanych w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej
 • Przedszkole realizuje edukacje teatralną
 • Program Promocji Zdrowia.

Od 01.11.2010 do 31.10.2012 roku na terenie Przedszkola był realizowany projekt „Oddział wczesnego wspomagania rozwoju przy Przedszkolu nr 30 BAJLANDIA we Wrocławiu miejscem wyrównywania szans edukacyjnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL. Z udziału w projekcie mogą korzystać dzieci, które na dzień przystąpienia do projektu maja ukończone 3 lata i nie uczęszczają do przedszkola. Celem projektu jest wsparcie rozwoju dziecka poprzez indywidualną terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz rehabilitację ruchową. Ponadto w ramach działań projektowych dzieci zakwalifikowane do projektu biorą udział w warsztatach plastycznych, warsztatach z zakresu muzykoterapii i zajęć ruchowych. Dla rodziców przewidziane są w ramach projektu seminaria z udziałem specjalistów, grupa wsparcia psychologicznego, a także konsultacje indywidualne ze specjalistami. Ponadto w ramach realizowanego projektu dysponujemy wolnymi miejscami w 5 godzinnej grupie w godzinach od 14 do 19 -tej realizującej podstawę programową.

Imprezy cykliczne:

 • Imieniny Przedszkola
 • Pasowanie na Starszaka i Przedszkolaka
 • Mikołajki
 • Koncert charytatywny – „Gwiazdka dla wszystkich”
 • Wigilia
 • Jasełka dla Babci i Dziadka
 • Bal Przebierańców
 • Turniej Młodych Talentów
 • Wiosenne spotkania
 • Obiad Wielkanocny
 • Festiwal Teatralny BAJLANDIA 200…!
 • Festyn Rodzinny
 • Pożegnanie starszaków
 • Zielone Przedszkole