Dokumenty szkolne

  1. ZESTAW PROGRAMÓW SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM pdf  
  2. PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY
    Szkoły Podstawowej nr 67 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu na rok  szkolny 

Prawo szkolne

  1. Statut szkoły plik pdf

  2. Statut szkoły- tekst jednolity- 31. 08. 2018 r.

  3. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów – procedury

  4. Ewaluacja problemowa – Raport SP67

  5. Ewaluacja problemowa – Raport P30

  6. Regulamin noszenia identyfikatorów