Dokumenty szkolne

 1. PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 2. KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2020/2021

 3. ZESTAW PROGRAMÓW SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM pdf  

 4. PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY
  Szkoły Podstawowej nr 67 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu na rok  szkolny 

Prawo szkolne

 1. Statut szkoły plik pdf

 2. Statut szkoły- tekst jednolity- 31. 08. 2018 r.

 3. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów – procedury

 4. Ewaluacja problemowa – Raport SP67

 5. Ewaluacja problemowa – Raport P30

 6. Regulamin noszenia identyfikatorów