Innowacja – Lekcje Twórczości

„Lekcje twórczości –  twórcze rozwiązywanie problemów  w praktyce”

„Jedną ze zdolności, bez której nauczanie byłoby wręcz niemożliwe, jest zdolność dziwienia się, pytania i chęć poznawania wciąż czegoś nowego”.
/M. Mach, M. Braun, 2012/

Szkole Podstawowej nr 67 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu” oraz w Przedszkolu nr 30 „Bajlandia” we Wrocławiu realizowany jest innowacyjny program edukacyjny „Lekcje twórczości – twórcze rozwiązywanie problemów (TRP) w praktyce”, który powstał  z inicjatywy Akademii Twórczego Nauczyciela przy wsparciu i zaangażowaniu Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Program jest jednym z głównych założeń strategii edukacyjnej miasta. Program nauczania TRP jest nowym impulsem pedagogicznym i może stać się przyczynkiem edukacyjnego sukcesu współczesnej szkoły. W celach i założeniach programu widoczny jest akcent położony na naukę myślenia stymulowaną w procesie twórczego rozwiązywania zadań i problemów. Zaplanowany pilotaż programu Lekcje twórczości – TRP w praktyce, polegający na stosowaniu nowych metod i form kształcenia, służyć ma zmianie sposobów nauczania na takie, które lepiej odpowiadać będą na rzeczywiste potrzeby edukacyjne uczniów w szkole.

Nauczanie uczniów twórczego rozwiązywania problemów w praktyce a przede wszystkim rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci oraz kształcenie umiejętności formułowania trafnych, ciekawych pytań, to gimnastyka umysłu – usprawniająca płynność, giętkość i oryginalność myślenia – ukierunkowana na rozwijanie mądrości.