jak wychowywać …

HODOWANIE DZIECKA WYCHOWYWANIE CZŁOWIEKA
Dawanie jedzenia i picia Dawanie swojego czasu  i uważności
Kupowanie zabawek, gier Wspólna zabawa (nawet bez zabawek)
Kary i nagrody Tłumaczenie konsekwencji „niedobrego” zachowania
Wzbudzanie w dziecku lęku i poczucia winy Uczenie dziecka szacunku do siebie i innych
Porównywanie z innymi Podkreślanie mocnych stron każdego człowieka
Brak konsekwencji Stawianie jasnych i wyraźnych granic, konsekwencja
Wyśmiewanie lub ignorowanie emocji dziecka Nazywanie emocji – swoich  i dziecka
Pod wpływem złości – krzywdzenie dziecka
(raniące słowa lub agresywne zachowania)
Pod wpływem złości- powstrzymywanie się od działania „na szybko”
Wyręczanie dziecka (Daj, ja to lepiej zrobię) Cierpliwe współtowarzyszenie w nauce
(Dobrze Ci idzie! Dasz radę sam!!)
Dawanie kasy, przekupywanie dziecka Dawanie dobrego przykładu swoim zachowaniem