KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1ROZPOCZĘCIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH1 września 2020 r.podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
2ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA23 – 31 grudnia 2020 r.podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
3FERIE ZIMOWE18 stycznia – 31 stycznia 2021 r.podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
4WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA01 – 06 kwietnia 2021 r.podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
5EGZAMIN ÓSMOKLASISTY25 maja 2021 – j. polski
26 maja 2021 – matematyka
27 maja 2021 – j. obcy
podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7  września 1991 r.o systemie oświaty   (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U.  poz. 1512)
6DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH
szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze zgodnie z potrzebami rodziców
25,26,27 maja 2021 r.podstawa prawna: (podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
7ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH25 czerwca 2021 r.podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
8FERIE LETNIE26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt.4 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
9WAKACYJNY HARMONOGRAM PRACY PRZEDSZKOLAlipiec' 2021
sierpień' 2021
wolny

pracujący
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21