Kartka świąteczna

Świetlica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 13 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
we Wrocławiu,
z zaprzyjaźnionych świetlic szkolnych
do udziału
Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym
„ KARTKA ŚWIĄTECZNA”

REGULAMIN KONKURSU:
Celem konkursu jest:

 • pobudzanie wyobraźni dziecięcej;
 • rozwijanie twórczych zainteresowań techniczno-artystycznych rozwiązań;
 • nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń i pomysłów między świetlicami;
  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  kartek świątecznych ilość nadsyłanych prac 3 z jednej świetlicy
  mogą brać udział wychowankowie świetlic
  prace można wykonywać dowolną techniką z wyjątkiem materiałów sypkich i plasteliny)
   wymiary – 15 cm x 20,5 cm
  prace powinny zawierać czytelną wizytówkę napisaną na komputerze: imię i nazwisko wcy, klasa, szkoła przyklejoną na odwrocie kartki
  do pracy należy dołączyć zgodę Rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie (załącznik
  Termin: prace należy dostarczyć do dnia 06. 12. 2019
  Finał konkursu – 20. 12. 2019 r. Wyniki zostaną przesłane pocztą szkolną e-mail z adresu sekretariat.zs-p13@wroclawskaedukacja.pl do wszystkich szkół biorących udział w konkursie – 3.01.2020r
  Odbiór kartek i dyplomów od 27. 01. 2020 do 07. 02.2020 r.
  Po tym terminie prace przechodzą na własność organizatora.
  Organizator zapewnia dyplomy dla świetlic, autorów prac wyróżnionych, dyplomy za udział
  Integralną część regulaminu stanowią:
  zgoda na udział w załącznik nr 1
  pełna klauzula informacyjna załącznik nr 2
  zasady przetwarzania danych osobowych w związku z organizacja międzyszkolnego konkursu pomiędzy placówkami – załącznik nr 3

Regulamin wraz z załącznikami kartka świąteczna-konkurs pdf