KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

Zał. 5. Klauzula – złożenie pisma w placówce

Zał. 5a. Klauzula – złożenie pisma – wersja skrócona

Zał. 5b. Klauzula postępowanie administracyjne

Zał. 5c. Klauzula – korespondencja elektroniczna

Zał. 5d. Klauzula – stopka mailowa

Zał. 5e. Klauzula – strona www

Zał. 5f. Klauzula – umowa

Zał. 5g. Klauzula – zamówienia publiczne

Zał. 5h. Klauzula – umowa najmu

Zał. 5j. Klauzula – wolontariusz

Zał. 5k. Klauzula – rekrutacja pracownika

Zał. 5l. Klauzula – pracownik – nauczyciel

Zał. 5m. Klauzula – pracownik samorządowy

Zał. 5n. Klauzula – edukacja dziecka w placówce

Zał. 5na. Klauzula – działalność świetlicy

Zał. 5o. Klauzula – ewidencja wejść i wyjść

Zał. 5p. Klauzula – opiekun wycieczki

Zał. 5r. Klauzula – przyjęcie dziecka w ramach dyżuru wakacyjnego

Zał. 5s Klauzula – praca społecznie użyteczna

Zał. 5t. Klauzula ZFŚS

Zał. 5u. Klauzula praktykanci

Zał. 5w. Klauzula – Fundusz Zdrowotny

Zał. 5x. Klauzula – dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki

Zał. 5y. Klauzula – umowa najmu

Zał. 5z. Klauzula – biblioteka

Zał. 5za. Klauzula – obowiązek szkolny

Zał. 5zb. Klauzula – półkolonie

Zał. 10a. Klauzula monitoring