Konkursy

 • Mój przyjaciel MIŚ25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia, z tej okazji  ogłaszamy konkurs plastyczny – Mój przyjaciel MIŚ dla uczniów klas 1-3.Pluszowy Miś od ponad stu lat jest najwierniejszym przyjacielem dzieci na całym świecie. Towarzyszy dzieciom w ich codziennym życiu dzieląc z nimi chwile radości, bywa również powiernikiem smutków i lęków. Miś stał się również jednym z ulubionych bohaterów literatury dziecięcej i na stałe zagościł w świecie bajek.Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!REGULAMIN KONKURSUCele konkursu:
  • przybliżenie najmłodszym historii powstania pluszowego misia,
  • inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych dzieci poprzez przedstawienie sylwetek misiów jako bohaterów literackich,
  • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,
  • rozwijanie umiejętności manualnych dzieci,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
  • kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.

  Uczestnicy:

  Konkurs skierowany jest do klas 1-3.

  Wymogi dotyczące prac:

  • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać ulubionego misia – bohatera literatury dziecięcej.
  • Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, kolaże itp.).
  • Format prac jest dowolny.
  • Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci.

  Termin dostarczenia prac:

  Prace należy przynieść  do biblioteki szkolnej do  dnia 16 listopada 2019 r.

  Rozdanie dyplomów i nagród 25.XI.2019r.


 • KONKURS „MOLE KSIĄŻKOWE” dla klas 2 – 3
  Biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wrocławiu zaprasza uczniów wrocławskich szkół z klas drugich  i trzecich do udziału w konkursie czytelniczym „Mole książkowe” w ramach akcji CAŁY WROCŁAW CZYTA.

  Pobierz regulamin konkursu pdf


 •     XI WROCŁAWSKI   KONKURS  „POŻERACZE KSIĄŻEK”

  Chętni uczniowie zgłaszają udział w bibliotece szkolnej.

  Regulamin konkursu – pobierz plik pdf

  REGULAMIN

  1. ORGANIZATOR I PATRONAT
  2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu, tel. (71) 798-68-37.
  3. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i organizatorów akcji „Cały Wrocław czyta” oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
  4. CELE KONKURSU
  5. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
  6. Promowanie lektur, które niosą przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, prawa, kształtują pozytywne wzorce zachowań, zawierają humor na dobrym poziomie, budują pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie.
  7. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

  III. ADRESACI I PRZEBIEG KONKURSU

  1. Do Konkursu zaproszeni są uczniowie kl.4-8 ze szkół podstawowych z Wrocławia i województwa dolnośląskiego.
  2. Konkurs trwa od października 2019 do maja 2020 r.
  3. Organizatorzy w październiku przesyłają do szkół dwie listy lektur- dla uczniów klas 4-6 i 7-8.
  4. Placówki, które chcą wziąć udział w Konkursie, powinny do końca listopada wypełnić zgłoszenie i wysłać je pocztą elektroniczną na adres wisniewska@sp107.wroclaw.pl(załącznik nr1)
  5. Eliminacje szkolne odbywają się w macierzystych szkołach.
  6. Każda szkoła w wewnętrznych eliminacjach wybiera dwóch finalistów Konkursu . Należy dokonać jednego z trzech zgłoszeń:
  7. dwóch uczestników z klas 4-6, lub
  8. dwóch uczestników z klas 7-8, lub
  9. jednego uczestnika z klas 4-6 i jednego uczestnika z klas 7-8
  10. Nazwiska i imiona uczniów (z podaniem klasyi numeru szkoły, której są reprezentantami) należy przesłać pocztą elektroniczną do 30 kwietnia 2020 roku.
  11. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są dostarczyć oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych dotyczące zgody na udział w konkursie, na publikację danych i przetwarzanie wizerunku (załącznik 2) w formie papierowej w dniu finału na ręce organizatorów. Brak oświadczenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem ucznia do udziału w finale Konkursu.
  12. Finał (bez dogrywki) odbędzie się 14 maja 2020 roku o godzinie 9.00w Centrum Kreatywności TALENT, ul. Jedności Narodowej 117 we Wrocławiu.
  13. Finał polega na rozwiązaniu przez uczniów pisemnego testu składającego się z ok. 40 zadań zamkniętych i otwartych (krótkiej odpowiedzi, wielokrotnego wyboru, na dobieranie lub typu prawda/fałsz) dotyczących znajomości treści podanych lektur.
  14. W tym roku uczniowie klas 4-6 i 7-8 otrzymują inne testy, których treść jest związana z listą lektur dla odpowiedniej kategorii wiekowej. Czas pracy: 45 minut.
  15. Laureatami Konkursu „POŻERACZE KSIĄŻEK” zostają uczniowie, którzy zajęli 1, 2 i 3 miejsce w Konkursie.
  16. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 107 (w zakładce: konkursy) po 20.05.2020 r.

    LEKTURY

  Dla klas 4-6

  1. Ożogowska Hanna Głowa na tranzystorach
  2. Szczygielski Marcin Czarownica piętro niżej
  3. Maleszka Andrzej Magiczne drzewo.cz.7 Świat ogromnych
  4. Przybylski Maciej Honor Lontrusa
  5. Bahdaj Adam Uwaga, czarny parasol!
  6. Riordan Rick Percy Jackson i bogowie olimpijscy cz.1 Złodziej pioruna
  7. Paver Michelle Kroniki Pradawnego Mroku cz.3 Pożeracz dusz
  8. Ohlsson Kristina Szklane dzieci cz.2 Srebrny chłopiec
  9. Flanagan John Drużyna cz.5 Góra Skorpiona
  10. Cameron W. Bruce Był sobie pies

   

  Dla klas 7-8

  1. Ryrych Katarzyna Jasne dni, ciemne dni
  2. Szklarski Alfred Tajemnicza wyprawa Tomka
  3. Ożogowska Hanna Głowa na tranzystorach
  4. Ciwoniuk Barbara Ania
  5. Stelmaszyk Agnieszka Kroniki Archeo. cz.2 Skarb Atlantów
  6. Paver Michelle Kroniki Pradawnego Mroku cz.3 Pożeracz dusz
  7. Riordan Rick Percy Jackson i bogowie olimpijscy cz.1 Złodziej pioruna
  8. Christie Agata I nie było już nikogo
  9. Collins Suzanne Igrzyska śmierci cz. 2. W pierścieniu ognia
  10. Flanagan John Drużyna cz.5 Góra Skorpiona
  1. INFORMACJE DODATKOWE
  2. Prace uczniów sprawdzają organizatorzy Konkursu z SP 107.

  3.Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), dla celów przeprowadzenia Konkursu, jego promocji oraz w związku z wydaniem nagrody.

  1. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do prac w ciągu tygodnia po ogłoszeniu wyników Konkursu w terminie uzgodnionym z organizatorami.
  2. Wszelkich informacji na temat Konkursu organizatorzy udzielają telefonicznie pod numerem tel. SP 107:  71 798 68 37wew. 130 oraz elektronicznie :

   

  Załącznik nr 1

  WZÓR ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

  „POŻERACZE KSIĄŻEK”

  NAZWA SZKOŁY
  ADRES E- MAIL SZKOŁY
  TELEFON DO SZKOŁY
  NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO KONKURS

   

  ZAŁĄCZNIK 2 XI WROCŁAWSKIEGO REGULAMINU KONKURSU „POŻERACZE KSIĄŻEK”

  Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w XI Wrocławskim Konkursie „POŻERACZE KSIĄŻEK”

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  (imię i nazwisko)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….                           (nazwa szkoły)

  w XI WROCŁAWSKIM KONKURSIE „POŻERACZE KSIĄŻEK”

  Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica, ul. B. Prusa 64, 50-319 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl  lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych w związku z Konkursem dostępne są w biurze podawczym oraz na http://www.sp107.wroclaw.pl/ jako załącznik nr 3 do Regulaminu. Konkursu.

  ………………………………………………………………..

  podpis rodzica (opiekuna prawnego)

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU”POŻERACZE KSIĄŻEK” i akceptuję jego postanowienia.

  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Zasadami przetwarzania danych w Konkursie (stanowiącymi załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu).

  ………………………………………………………

  podpis rodzica (opiekuna prawnego)

  Ponadto:

  • Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Organizatorów Konkursu: http://www.sp107.wroclaw.pl/ wyników mojego dziecka uzyskanych w finale Konkursu w roku szkolnym 2019/2020
  • Wyrażam zgodę na opublikowanie jego fotograficznego wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Organizatorów Konkursu: http://www.sp107.wroclaw.pl/.

  *wybrane zgody zaznacz w kwadraciku

  Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że możesz każdej chwili wycofać swoją zgodę, jednak przetwarzanie wizerunku mojego dziecka już dokonane przed jej cofnięciem będzie legalne.

  ………………………………………………………………………

  podpis rodzica (opiekuna prawnego)