Laboratoria Przyszłości – realizacja programu październik 2022r.

Wsparcie finansowe otrzymane w ramach programu Laboratoria Przyszłości pozwoliło na zakup sprzętu potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności określonych podstawą programową m.in. sprawności manualnych, technicznych, umiejętność wykorzystania narzędzi TIK oraz rozwijania zainteresowań. Działania, których podejmowali się uczniowie wymagały od nich współpracy oraz dobrej organizacji pracy. Dzięki tak zorganizowanym aktywnościom  rozwijali oni również swoje kompetencje społeczne i komunikacyjne.

Uczniowie klas siódmych drukowali przedmioty 3D  oraz dowiedzieli się o możliwościach wykorzystywania drukarek 3D w technice, medycynie….